OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Uvod u psihologiju
Uvod u psihologiju
Studij: Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 31894
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković
Izvođači: doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 03. 02. 2021.
  • 17. 02. 2021.
  • 21. 04. 2021.
  • 02. 06. 2021.
  • 16. 06. 2021.
  • 30. 06. 2021.
  • 01. 09. 2021.
  • 15. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Uvod u psihologiju Socijalni rad - 1. semestar
6.0 31894
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković

Utorkom od 11:30 do 12:30 sati.

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 2A
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke (Predavanja)

prema dogovoru putem e-maila

Nazorova 51, soba 2A
Literatura
OBVEZNA: Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Frederickson, B.L., Loftus, G.R., Bem i D.J. i Maren, S.; Atkinson/Hilgard Uvod u psihologiju; Jastrebarsko: Naklada Slap (2007), str. 1-26, 30-59, 232-261, 388-425, 428-450, 452-489, 526-600
OBVEZNA: Berk, L. E.; Psihologija cjeloživotnog razvoja; Naklada Slap (2008), str. 4-41; 57-73; 81-93; 101-111; 113-409
PREPORUČENA: Petz, B.; Uvod u psihologiju - psihologija za nepsihologe; Jastrebarsko: Naklada Slap (2001)
PREPORUČENA: Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S. A.; Dječja psihologija. Poglavlja: Teorije dječjeg razvoja; Jastrebarsko: Naklada Slap (1997)
PREPORUČENA: Čorkalo Biruški, D.; Primijenjena psihologija: Pitanja i odgovori.; Zagreb: Školska knjiga (2009)
PREPORUČENA: Fulgosi, A.; Psihologija ličnosti: teorije i istraživanja; Zagreb: Školska knjiga (1990)
PREPORUČENA: Hock, R. R.; Četrdeset znanstvenih studija koje su promijenile psihologiju.; Jastrebarsko: Naklada Slap (2004)
PREPORUČENA: Lacković-Grgin, K.; Psihologija adolescencije; Jastrebarsko: Naklada Slap (2006)
PREPORUČENA: Petz, B.; Psihologijski rječnik; Jastrebarsko: Naklada Slap (2005)
PREPORUČENA: Rijavec, M., Miljković, D., Brdar, I.; Pozitivna psihologija: znanstveno istraživanje ljudskih snaga i sreće; Zagreb: IEP (2008)
PREPORUČENA: Starc, B., Čudina-Obradović, M., Pleša, A., Profaca, B., Letica, M.; Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi; Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga (2004)
PREPORUČENA: Pećnik, N., Tokić, A.; Roditelji i djeca na pragu adolescencije: Pogled iz tri kuta, izazovi i podrška.; Zagreb: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (2011)
PREPORUČENA: Berk, L.E.; Psihologija cjeloživotnog razvoja; Naklada Slap (2008)
PREPORUČENA: Berk, L. E.; Dječja razvojna psihologija; Naklada Slap (2015)
Opis predmeta
Temeljni cilj kolegija je usvajanje općih znanja o psihologijskim osnovama ljudskog doživljavanja i ponašanja od važnosti u teoriji, metodologiji i praksi socijalnog rada. Studenti će steći znanja relevantna za prepoznavanje faza ljudskog razvoja, razviti osjetljivost za uvažavanje individualnih razlika i prepoznavanje utjecaja društva na razvoj pojedinca. Također, bit će upoznati sa suvremenim spoznajama iz područja razvojne psihologije i opće psihologije povezujući ih s vrijednostima, načelima i primjerima prakse u socijalnom radu.

Sadržaj predmeta:
Suvremena psihologija: znanstvena i primijenjena psihologija. Biološke osnove ponašanja. Osjeti i percepcija. Učenje, pamćenje i inteligencija. Emocije i motivacija. Razvojna psihologija. Biološki i tjelesni razvoj. Razvoj percepcije, spoznaje i jezika. Emocionalni i socijalni razvoj. Odstupanja od tipičnog razvoja. Psihologija ličnosti. Psihički poremećaji i psihoterapija.
Ispitni rokovi
03. 02. 2021.
17. 02. 2021.
21. 04. 2021.
02. 06. 2021.
16. 06. 2021.
30. 06. 2021.
01. 09. 2021.
15. 09. 2021.