OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalna psihologija
Socijalna psihologija
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61359
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik
Izvođači: doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 08. 06. 2020.
  • 23. 06. 2020.
  • 06. 07. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalna psihologija Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61359
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik

Zbog korištenja slobodne studijske godine, u akad. god. 2019./ 2020. konzultacije će se održavati uz prethodnu najavu mailom na npecnik@pravo.hr.

Nazorova 51, soba 2
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke (Predavanja)

četvrtkom od 11:00 do 12:00 ili prema dogovoru putem e-maila

Nazorova 51, soba 2A
Literatura
Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M.; Socijalna psihologija. Poglavlja 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 i poglavlje "Socijalna psihologija i pravo".; Zagreb: MATE (2005), str. 6-25, 56-137, 172-335, 380-503, 558-589
Hewstone, M., Stroebe, W.; Socijalna psihologija: europske perspektive; Jastrebarsko: Naklada Slap. (2003)
Pećnik, N.; Prilog odbacivanju tjelesnog kažnjavanja djece.; Dijete i društvo, 8 (1) (2006), str. 177-199
Pennington, D.C.; Osnove socijalne psihologije; Jastrebarsko: Naklada Slap. (2001)
Pećnik, N.; Suvremeni pogledi na dijete, roditeljstvo i socijalizaciju.; Dijete i društvo, 10 (1/2) (2008), str. 99-117
Pećnik, N., Tokić, A.; Roditelji i djeca na pragu adolescencije: Pogled iz tri kuta, izazovi i podrška; Zagreb: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (2011)
Opis predmeta
*Socijalizacijski procesi. Roditeljstvo.
*Socijalna percepcija i kognicija. Percepcija i procjenjivanje drugih (stvaranje impresija, atribucijski modeli, pristranosti u atribuiranju, implicitne teorije ličnosti). Izvori pogrešaka u opažanju i procjenjivanju osoba.
*Stavovi (struktura i funkcije, odrednice stavova, teorije konzistencije, odnos stavova i ponašanja, persuazija).
*Međuljudski odnosi: Agresivno ponašanje (teorijska objašnjenja; situacijske determinante; načini smanjenja). Prosocijalno ponašanje i altruizam (teorijska objašnjenja; situacijske determinante; promicanje). Socijalna podrška. Interpersonalna privlačnost i ljubav.
*Unutargrupni procesi: Formiranje i struktura grupe. Grupna kohezija i norme. Članstvo u grupi i socijalni identitet. Socijalna kategorizacija. Grupna dinamika i uloge. Utjecaj grupe na ponašanje pojedinca. Socijalni pritisak i konformizam. Popuštanje i pokoravanje autoritetu. Difuzija odgovornosti. Vodstvo i moć. Donošenje odluka u grupi.
*Međugrupni procesi: Stereotipi, predrasude i diskriminacija. Uzroci stereotipa i predrasuda i načini njihovog prevladavanja. Sukobi i načini njihovog rješavanja.
Socijalna psihologija i pravo.
Ispitni rokovi
08. 06. 2020.
23. 06. 2020.
06. 07. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.