IZVEDBENI PLAN:
Socijalna psihologija
Izvedbeni plan za akd. god. 2018./2019. (ljetni semestar)

 

Nastavu izvode: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik 

 

Mjesto izvođenja nastave: Nazorova 51, dvorana 3 (1. kat)

 

Oblici nastave: predavanja

 

Način polaganja ispita: kolokviji ili pismeni ispit i usmeni ispit

 

Termini predavanja:

Grupa A: četvrtkom od 12:30 do 14:00

Grupa B: četvrtkom od 14:15 do 16:00

 

E-učenje: Studenti se uz pomoć svog AAI identiteta uključuju u grupu "Socijalna psihologija" na mrežnoj stranici  https://loomen.carnet.hr/, a lozinku će dobiti na nastavi.

 

 

IZVEDBENI PLAN:

Datum

Sadržaj predavanja

28.2.2019.

7.3.2019.

Uvod u kolegij. Određenje, područja i istraživačke metode socijalne psihologije.

 Socijalizacijski procesi

14.3.2019.

Socijalizacijski procesi: Posvojenje

21.3.2019.

Socijalna spoznaja. Socijalna percepcija i atribucijske teorije.

28.3.2019.

Funkcija i odrednice stavova, promjena stava, stav i ponašanje.

4.4.2019.

Predrasude i diskriminacija.

11.4.2019.

Proljetni izvanredni ispitni rok. Nema nastave.

18.4.2019.

PRVI KOLOKVIJ  

Agresivno ponašanje.

25.4.2019.

Prosocijalno ponašanje. Konformizam.

2.5.2019.

Grupni procesi. Vodstvo.

9.5.2019.

 Interpersonalna privlačnost i ljubav.

16.5.2019.

Interpersonalni i međugrupni sukobi.

23.5.2019.

30.5.2019.

DRUGI KOLOKVIJ

Završni osvrt i podjela potpisa.