IZVEDBENI PLAN:
Socijalna psihologija
Izvedbeni plan za ak. god. 2019./2020. (ljetni semestar)

 

Nastavu izvode: dr. sc. Koraljka Modić Stanke, doc. i dr. sc. Ana Tokić Milaković, doc.

 

Mjesto izvođenja nastave: Nazorova 51, dvorana 3 (1. kat)

 

Oblici nastave: predavanja

 

Način polaganja ispita: kolokviji ili pismeni ispit i usmeni ispit

 

Termini predavanja:

Grupa A: četvrtkom od 12:30 do 14:00

Grupa B: četvrtkom od 14:15 do 16:00

Grupa C (izvanredni studenti koji su zbog posla spriječeni sudjelovati na redovnoj nastavi): četvrtak 27.2., 26.3. i 14.5. od 16:00 do 19:00 u Maloj dvorani 1 (soba 55) 

 

E-učenje: Studenti se uz pomoć svog AAI identiteta uključuju u grupu "Socijalna psihologija" na mrežnoj stranici  https://loomen.carnet.hr/, a lozinku će dobiti na nastavi.

 

IZVEDBENI PLAN:

 

Datum

Sadržaj predavanja

27.2.2020.

Uvod u kolegij. Određenje, područja i istraživačke metode socijalne psihologije.

05.3.2020.

Socijalizacijski procesi.

12.3.2020.

Socijalna spoznaja. Socijalna percepcija i atribucijske teorije.

19.3.2020.

Funkcija i odrednice stavova, promjena stava, stav i ponašanje.

26.3.2020.

Predrasude i diskriminacija.

2.4.2020.

PRVI KOLOKVIJ

12.40 - 13.30 kolokvij grupa A

13.30 - 14.20 kolokvij grupa B

9.4.2020.

Agresivno ponašanje. Prosocijalno ponašanje.

16.4.2020.

Konformizam.

23.4.2020.

Proljetni izvanredni ispitni rok. Nema nastave.

30.4.2020.

Bliski odnosi.

7.5.2020.

 Grupni procesi. Vodstvo.

14.5.2020.

Interpersonalni i međugrupni sukobi.

21.5.2020.

 

DRUGI KOLOKVIJ

12.40 - 13.30 kolokvij grupa A

13.30 - 14.20 kolokvij grupa B

28.5.2020.

Završni osvrt i podjela potpisa.