Studijski centar socijalnog rada
Informacije o studiju
Pravni fakultet
Studijski centar socijalnog rada


Nazorova 51

Ured predstojnika

Telefon 01, 4895 803
Fax 01, 4821 206
E-pošta:studij-soc-rada@pravo.hr
URL: http:/www.pravo.hr

Predstojnik Studijskog centra: Prof.dr. sc. Nino Žganec


Tajništvo i katedre

Telefon 01, 4895 803
Fax. 01, 4821 206

Tajnica: Karmela Pižeta


Studentske referade

Referada I.
Telefon 01, 4895 805
Fax. 01, 4821 206

Zrinka Grubeša
referent za opće i studentske poslove za redovite studente i izvanredne studente I. i II. godine

- upisi,potvrde o statusu studenta, priznavanje ispita sa drugih fakulteta, zaprimanje molbi, primanje prijava za ispite,
 raspored ispita


Refereda II.
Telefon 01, 4895 806
Fax. 01, 4821 206

Tihana Delak
referent za opće i studentske poslove za redovite i izvanredne studente III .i IV. godine i apsolvente

- upisi,potvrde o statusu studenta, priznavanje ispita sa drugih fakulteta, zaprimanje molbi, primanje prijava za ispite,
raspored ispita, nastavak studija, prijave za diplomski i promocija

 
Referada III.
Telefon 01, 4895 831
Fax 01, 4821 206
 
Ana Duić
referent za opće i studentske poslove za redovite i izvanredne studente V. godine i poslijediplomske studije
 

Studentska evidencija
Telefon 01,4895 804
Fax. 01,4821 206

Ivana Bregović Žimbrek

referent za studentska pitanja

- evidencija studenta -
 
 
Knjižnica Studijskog centra socijalnog rada
Telefoni 01, 4895 817
01, 4895 832
 
dr. sc. Ksenija Švenda-Radeljak, viša knjižničarka
pomoćna knjižničarka Branka  Krapac
 
 
 

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana