Studijski centar socijalnog rada
Repozitorij
4. 11. 2014. u 09:44

16.01. AKTUALNI KONTEKST MEĐUNARODNOG SOCIJALNOG RADA

1.            Siromaštvo i socijalna isključenost: međunarodne dimenzije - Anita Goršeta

2.            Međunarodni socijalni rad i međunarodna ekonomska kriza - Natalija Oparnica

3.            Radikalizacija svijeta kao izazov međunarodnom socijalnom radu - Petra Lovasić

4.            „Zeleni“ socijalni rad- Viktorija Ivanković

 

23.01. MEĐUNARODNI SOCIJALNI RAD I SPECIFIČNI SOCIJALNI PROBLEMI

5.            Međunarodni dokumenti i položaj osoba s invaliditetom - Nina Maltar

6.            Položaj djece u nerazvijenim dijelovima svijeta - odgovor profesije socijalnog rada - Magdalena Pisk

7.            Prognanici i izbjeglice u svijetu - dimenzije problema i odgovori - Andreja Mihatović

8.            Borba za rodnu ravnopravnost u međunarodnim okvirima - Jurjana Jelčić

 

30.01. GLOBALNA PRAKSA I GLOBALNI SOCIJALNI PROBLEMI

9.            Borba za ravnopravnost seksualnih manjina u međunarodnim razmjerima - Ana Filko

10.        Dimenzije trgovanja ljudima u svijetu - implikacije za socijalni rad- Irena Meštrović

11.        Globalne organizacije u socijalnom području i njihov utjecaj na globalni razvoj - Ivana Ćurak

12.        Praksa socijalnog rada u različitim dijelovima svijeta: pregled različitih praktičnih aktivnosti- Matea Doždor

Ana Miljenović

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana