Studijski centar socijalnog rada
Repozitorij
21. 10. 2014. u 12:28
Uređeno: 7. 11. 2014. u 14:07

GRUPNA RASPRAVA 1: Socijalni rad u nekom dijelu svijeta – prakse, politike i društveni kontekst; primjer Arapskog proljeća

Prijavljeni su studenti: Matea Doždor, Andreja Mihatović, Irena Meštrović, Ivana Ćurak, Morana Petković

 

GRUPNA RASPRAVA 2: Održivi razvoj i milenijski ciljevi

Prijavljeni su studenti: Viktorija Ivanković, Nina Maltar, Magdalena Pisk, Petra Lovasić

 

Prijavljeni za grupnu raspravu 3: Ana Filko, Jurjana Jelčić, Natalija Oparnica

 

Studenti se sami trebaju dogovoriti oko raspodjele dužnosti u pripremi zadatka

 

Raspodjela tema eseja:

 

1.      Siromaštvo i socijalna isključenost: međunarodne dimenzije - Anita Goršeta

2.      Međunarodni socijalni rad i međunarodna ekonomska kriza - Natalija Oparnica

3.      Radikalizacija svijeta kao izazov međunarodnom socijalnom radu - Petra Lovasić

4.      Međunarodni dokumenti i položaj osoba s invaliditetom - Nina Maltar

5.      Globalne organizacije u socijalnom području i njihov utjecaj na globalni razvoj - Ivana Ćurak

6.      Upotreba suvremene tehnologije u stvaranju inovativnog međunarodnog socijalnog rada - 

7.      Međunarodne organizacije na području socijalnog rada i njihov utjecaj na razvoj profesije - Morana Petković

8.      Borba za rodnu ravnopravnost u međunarodnim okvirima - Jurjana Jelčić

9.      Dimenzije trgovanja ljudima u svijetu - implikacije za socijalni rad- Irena Meštrović

10.  „Zeleni“ socijalni rad- Viktorija Ivanković

11.  Položaj djece u nerazvijenim dijelovima svijeta - odgovor profesije socijalnog rada - Magdalena Pisk

12.  Prognanici i izbjeglice u svijetu - dimenzije problema i odgovori - Andreja Mihatović

13.  Aktivnosti socijalnog rada na području zaštite ljudskih prava u međunarodnim okvirima - Iskrica Strčić

14.  Globalizacija - pozitivne i negativne implikacije za socijalni rad - Ante Piteša

15.  Praksa socijalnog rada u različitim dijelovima svijeta: pregled različitih praktičnih aktivnosti- Matea Doždor

16. Borba za ravnopravnost seksualnih manjina u međunarodnim razmjerima - Ana Filko

 

***Mole se studenti koji se nisu predbilježili za određenu temu, da to učine do konca idućeg tjedna, tj. do 31.10. nakon čega će se objaviti raspored izlaganja u siječnju. Prijave za slobodne teme se mogu poslati na mail miljenovic.ana@gmail.com

 

Ana Miljenović

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana