Studijski centar socijalnog rada

 

 
Diplomski studij Socijalna politika
Kolegij: Metode analize u socijalnoj politici
prof. dr. sc. Gojko Bežovan; prof. dr. sc. Ivan Rimac
 
Ciljevi:
  • bolje razumijevanje procesa pripreme, donošenja odluka i primjene programa i mjera socijalne politike;
  • razumjeti ulogu istraživanja u ovim procesima;
  • upoznati se s kritičkom interpretacijom rezultata empirijskih istraživanja u znanstvenim člancima;
  • upoznati se s misijom, aktivnostima i programima EU fondova za Hrvatsku namijenjenih socijalnom razvoju, posebno Europskog socijalnog fonda te se uputiti u stjecanje znanja i vještina potrebnih za pisanje prijedlog projekata po EU standardima;
  • upoznati se s Regionalnim operativnim programima koji se provode na razini županija te aktualizirati komponentu socijalnog razvoja u istima.
 
Oblici provođenja nastave:
 
Kombinirat će se različiti oblici nastave. Klasična predavanja bit će manje zastupljena, a veći će naglasak biti stavljen na rad u skupinama povezan uz konkretne zadatke. Studenti će izlagati rezultate postavljenih zadataka, a rasprave o istima pomoći će u oblikovanju analitičkog pristupa pitanjima i problemima socijalne politike.
Pisanje prijedloga projekta organizirat će se kao radionica.
Dio nastave bit će terenski rad, posjeta agencijama za razvoj te Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.
Pored navedenog, studenti mogu sami odabrati dio terenskog rada u skladu s ciljevima kolegija.
 
 
Literatura:
Becker, S., Bryman (2004) Understanding Research for Social Policy and Practice- Themes, methods and approaches. Policy Press: Bristol.

Repozitorij
Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana