Dodjela seminara ljetnog semestra za...

Dodijeljeni seminar ljetnog semestra unesen je u ISVU sustav.

Osim u studomatu dodijeljeni seminar možete vidjeti i u dokumentu SEMINAR LJETNI SEMESTAR 2019/2020. 
Mole se studenti da se radi evidentiranja u indeksu jave u studentsku referadu, soba 14/I. kat, Gundulićeva 10 do kraja nastave zimskog semestra odnosno do 24. siječnja 2020. Sa sobom obavezno donijeti indeks.

Popis obavijesti