Obavijesti

 

Članak 25., stavak 3. Pravilnika o studiju

Student sveučilišnih i stručnih studija može polagati ispite iz nastavnih predmeta određene studijske godine tek kad ostvari 50 ECTS bodova iz prethodne studijske godine sukladno studijskom programu, a preostale ECTS bodove mora ostvariti tijekom tekuće studijske godine .

Studenti upisani u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija javna uprava koji su završili trogodišnji stručni upravni studij na Društvenom veleučilištu u Zagrebu, odnosno Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, razlikovne ispite mogu polagati zajedno sa ispitima prve godine specijalističkog diplomskog stručnog studija.

Ispite druge godine specijalističkog diplomskog stručnog studija mogu polagati nakon što polože sve razlikovne ispite (Osnove politologije, EUP i ULJP) i uz to ostvare i 50 ECTS bodova prve godine specijalističkog diplomskog stručnog studija.

Razlikovne ispite studenti su dužni položiti do upisa u drugu godinu studija.

ISPITI POLAGANI SUPROTNO NAVEDENOME BITI ĆE PONIŠTENI.

Popis obavijesti