Novosti i događanja
Prijava na diplomske sveučilišne...

Prijava na diplomske sveučilišne studije Socijalnog rada i Socijalne politike u akademskoj godini 2020./2021.

Krunoslav Fučkor

Poštovane prvostupnice, poštovani prvostupnici,

Budući da je zgrada Pravnog fakulteta u Nazorovoj 51 trenutačno u postupku obnove uslijed štete nastale potresom, prijave na oba diplomska studija obavljati će se online, prema sljedećoj proceduri:

Prijava na 4. godinu preddiplomskog...

Prijava na 4. godinu preddiplomskog studija socijalnog rada (2 semestra) u akademskoj godini 2020./2021. za studente koji su završili trogodišnji preddiplomski studij socijalnog rada u Osijeku ili Mostaru

Krunoslav Fučkor

Poštovane prvostupnice, poštovani prvostupnici,

Budući da je zgrada Pravnog fakulteta u Nazorovoj 51 trenutačno u postupku obnove uslijed štete nastale potresom, prijave na 4. godinu preddiplomskog studija socijalnog rada (2 semestra) za studente koji su završili trogodišnji preddiplomski studij socijalnog rada u Osijeku ili Mostaru obavljati će se online, prema sljedećoj proceduri:

Natječaj za upis studenata na...

Natječaj za upis studenata na diplomske studije

Krunoslav Fučkor

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis na diplomske sveučilišne studije Socijalnog rada i Socijalne politike i specijalistički diplomski stručni studij Javne uprave:

• diplomski sveučilišni studij Socijalni rad (2 semestra), stječe se akademski naziv magistar / magistra socijalnog rada – 70 redovitih i 20 izvanrednih studenata,

• diplomski sveučilišni studij Socijalna politika (2 semestra), stječe se akademski naziv magistar / magistra socijalne politike – 25 redovitih i 15 izvanrednih studenata,

Natječaj za upis studenata na 4....

Natječaj za upis studenata na 4. godinu preddiplomskog studija socijalnog rada

Krunoslav Fučkor

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis na:

• 4. godinu preddiplomskog studija socijalnog rada (2 semestra) za studente koji su završili trogodišnji preddiplomski studij socijalnog rada Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku ili Hrvatskog sveučilišta u Mostaru – 25 izvanrednih studenata

Nagrada za promicanje prava djeteta

Nagrada za promicanje prava djeteta

Krunoslav Fučkor

Odbor za dodjelu Nagrade, kojeg osniva Hrvatski Sabor, odlučio je Nagradu za životno djelo, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece dodijeliti prof. dr. sc. Marini Ajduković.

Promocija prvostupnika socijalnog rada

Promocija prvostupnika socijalnog rada

Krunoslav Fučkor

Dana 14. 6. 2019., u prostoru Studijskog centra socijalnog rada, Nazorova 51, održana je svečana dodjela diploma prvostupnicima Preddiplomskog studija socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu.