Glavna područja istraživanja: građansko pravo, obvezno pravo, odgovornost za štete u medicini, javne nabave

 

Obrazovanje i radno iskustvo:

Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1998). Pohađao i diplomirao na Poslijediplomskom tečaju iz međunarodnog trgovačkog prava, prava Europske unije, prava Svjetske trgovinske organizacija te prava međunarodne trgovačke arbitraže na T. M. C. Asser Institutu u den Haagu, Nizozemska. Magistrirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Poslijediplomski studij iz građanskopravnih znanosti) s temom “Sklapanje ugovora elektroničkim putem” 2003. godine. Doktorirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine (doktorski rad: “Ugovor o zdravstvenoj usluzi”). Od siječnja do kraja ožujka 2006. godine boravio je kao istraživač na T. M. C. Asser Institutu u den Haagu, Nizozemska. Zaposlen kao mlađi asistent i asistent na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1999. do 2008., zatim kao docent od 2008. do 2012., kao izvanredni profesor od 2012. do 2018. godine, te od 2018. godine do danas kao redoviti profesor.