prof. dr. sc. Saša Nikšić
prof. dr. sc.
Saša Nikšić

Glavna područja istraživanja: građansko pravo, obvezno pravo, odgovornost za štete u medicini, javne nabave

 

Obrazovanje i radno iskustvo:

Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1998). Pohađao i diplomirao na Poslijediplomskom tečaju iz međunarodnog trgovačkog prava, prava Europske unije, prava Svjetske trgovinske organizacija te prava međunarodne trgovačke arbitraže na T. M. C. Asser Institutu u den Haagu, Nizozemska. Magistrirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Poslijediplomski studij iz građanskopravnih znanosti) s temom "Sklapanje ugovora elektroničkim putem" 2003. godine. Doktorirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine (doktorski rad: "Ugovor o zdravstvenoj usluzi"). Zaposlen kao asistent na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1999. do 2008., zatim kao docent od 2008. do 2012., te kao izvanredni profesor od 2012. godine do danas. Od siječnja do kraja ožujka 2006. godine boravio je kao istraživač na T. M. C. Asser Institutu u den Haagu, Nizozemska.

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1998

Godina magistriranja: 2003

Godina doktoriranja: 2007

Na katedri od: 1999

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597 552
Katedra/služba:
Građansko pravo
Konzultacije:

utorkom 16,00 - 17,30

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Nikšić, Saša.
Contracts - Croatia .
Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2015 (monografija).

2. Rajčić, Davor; Nikšić, Saša.
Uvod u građevinsko pravo .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada - Zagora/Zagorje, 2008 (udžbenici i skripta).
 
  Uredničke knjige
 

1. Liber amicorum Petar Klarić: zbornik radova u čast prof. dr. sc. Petru Klariću / Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Baretić, Marko; Nikšić, Saša; Petrak, Marko; Karlović, Tomislav (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Nikšić, Saša.
Damages for Violation of Human Rights in Croatia // Damages for Violations of Human Rights, A Comparative Study of Domestic Legal Systems / Bagińska, Ewa (ur.).
Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London : Springer, 2016. Str. 9-24.

2. Nikšić, Saša.
Pokušaj kodifikacije europskog ugovornog prava // Europa i enciklopedija: Kultura i kodifikacija / Baretić, Marko ; Klobučar Srbić, Iva ; Miladin, Petar ; Rogić Musa, Tea ; Sikirić, Hrvoje ; Grubišić, Ksenija (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015. Str. 105-123.

3. Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Nikšić, Saša.
Croatia // Private Law Reform / Lavický, Petr ; Hurdík, Jan (ur.).
Brno : Masaryk University, 2014. Str. 111-131.

4. Nikšić, Saša.
Contract Law // Introduction to the Law of Croatia / Josipović, Tatjana (ur.).
Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2014. Str. 133-160.

5. Nikšić, Saša.
Nekoliko napomena o nomotehničkom standardu Zakona o obveznim odnosima // Liber amicorum in honorem Vilim Gorenc / Slakoper, Zvonimir (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014. Str. 185-201.

6. Nikšić, Saša.
Understanding medical liability // Legal and forensic medicine / Beran, Roy G. (ur.).
Heidelberg etc. : Springer, 2013. Str. 691-706.

7. Nikšić, Saša.
Posebno stvarnopravno uređenje za rudno blago // Stvarno pravo - posebna pravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. Str. 303-329.

8. Nikšić, Saša.
Posebno stvarnopravno uređenje za rudarske objekte i postrojenja // Stvarno pravo - posebna pravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. Str. 545-551.

9. Nikšić, Saša.
Odgovornost za štete u zdravstvenim ustanovama - pretpostavke, odgovorne osobe, oslobođenje od odgovornosti // Zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj / Đukanović, Ljubica ; Paić Ćirić, Mirjana (ur.).
Zagreb : Teb - poslovno savjetovanje d.o.o., 2010. Str. 55-67.

10. Baretić, Marko; Nikšić, Saša.
Croatia // Pure Economic Loss / Palmer, Vernon Valentine ; Bussani, Mauro (ur.).
London, New York : Routledge, Cavendish, 2009. Str. 89-113.

11. Nikšić, Saša.
Reforma hrvatskog obveznog prava s posebnim osvrtom na odgovornost za štetu // Drugi skopsko-zagrebački kolokvij, Zbornik radova / Davitkovski, Borče (ur.).
Skopje : Pravni fakultet Justinijan I, 2009. Str. 91-119.

12. Nikšić, Saša.
Načelo autonomije pacijenta u hrvatskom pravu // Bioetika i medicinsko pravo, Zbornik radova 9. bioetičkog okruglog stola / Sorta-Bilaja, Iva (ur.).
Rijeka : Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci - Katedra za društvene znanosti, 2009. Str. 163-172.

13. Baretić, Marko; Nikšić, Saša.
Croatia // The CISG and its Impact on National Legal Systems / Ferrari, Franco (ur.).
Munich : Sellier European Law Publishers, 2008. Str. 93-105.

14. Gliha, Igor; Baretić, Marko; Nikšić, Saša.
Pure Economic Loss in Croatian Law // European Tort Law Eastern and Western Perspectives / Bussani, Mauro (ur.).
Bern : Staempfli Publishers Ltd, 2007. Str. 249-293.

15. Nikšić, Saša.
Temeljna obilježja instituta izmjene ili raskida ugovora zbog promijenjenih okolnosti // Libar amicorum Nikola Gavella, Građansko pravo u razvoju / Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana ; Belaj, Vlado ; Baretić, Marko ; Nikšić, Saša ; Ernst, Hano ; Keglović, Ana ; Matanovac, Romana (ur.).
Zagrb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007. Str. 563-603.

16. Nikšić, Saša.
Ugovorna narav javnih nabava // Pravna zaštita u postupcima javnih nabava / Kodela, Franci ; Mužina, Aleksij ; Vesel, Tomaž (ur.).
Ljubljana : Državna revizijska komisija, 2006. Str. 160-220.

17. Nikšić, Saša.
Povreda prava na duševni integritet // Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povreda prava osobnosti / Klarić, Petar (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2006. Str. 207-239.

18. Nikšić, Saša.
Obveznopravni aspekti europskog prava na području elektroničke trgovine // Europsko privatno pravo / Hrabar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2002. Str. 207-225.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Gavella, Nikola; Ernst, Hano; Belaj, Vlado; Jug, Jadranko; Nikšić, Saša; Gliha, Igor; Josipović, Tatjana; Radionov, Nikoleta; Marin, Jasenko; Baretić, Marko.
Stvarno pravo - posebna pravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Nikšić, Saša.
Utjecaj promijenjenih okolnosti na neke ugovorne odnose u radnom pravu. // Radno pravo. 15 (2018) , 1; 3-9 (članak, znanstveni).

2. Nikšić, Saša.
Pravna sredstva za pobijanje nevaljanih pravnih poslova - ostvarivanje preobražajnog prava ili konstitutivna tužba?. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 65 (2015) , 3-4; 361-386 (članak, znanstveni).

3. Nikšić, Saša.
Imovina u građanskom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) , 5-6; 1599-1633 (članak, znanstveni).

4. Baretić, Marko; Nikšić, Saša.
Legal Culture and Legal Transplants Croatian National Report. // ISAIDAT Law Review. 1 (2011) ; 1-23 (članak, znanstveni).

5. Josipović, Tatjana; Nikšić, Saša.
Novi Zakon o obveznim odnosima i hrvatsko obvezno pravo. // Evropski pravnik. 4 (2008) ; 61-94 (članak, znanstveni).

6. Nikšić, Saša.
Kauza obveze i srodni instituti u poredbenom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 56 (2006) , 4; 1057-1102 (članak, znanstveni).

7. Nikšić, Saša.
Utjecaj razloga na preuzimanje obveze na valjanost pravnih poslova. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 56 (2006) , 6; 1809-1846 (članak, znanstveni).

8. Nikšić, Saša.
Neki obveznopravni aspekti ugovora o javnoj nabavi. // Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse : građansko, trgovačko, radno i procesno pravo u praksi : XII godišnjak. X (2005) , 1; 403-414 (članak, znanstveni).

9. Nikšić, Saša.
Elektronička trgovina i ugovori. // Suvremeno poduzetništvo : časopis za promicanje poduzetništva i tržišnog gospodarstva. 11 (2004) , 9; 94-102 (članak, znanstveni).

10. Nikšić, Saša.
Pisani oblik ugovora i st. 4. čl. 72. Zakona o obveznim odnosima. // Hrvatska pravna revija. 3 (2003) , 4; 133-139 (pregledni rad, znanstveni).

11. Nikšić, Saša.
Akcesornost založnog prava. // Hrvatska pravna revija. 2 (2002) , 9; 147-149 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Nikšić, Saša.
Clausula rebus sic stantibus i ekonomska kriza. // Zbornik 54. susreta pravnika ; Opatija, 18.-20. svibnja 2016.. 1 (2016) , 1; 159-182 (članak, ostalo).

2. Nikšić, Saša.
Prikaz knjige:D. Zečević, J. Škavić: Kaznenopravna i građanskopravna odgovornost liječnika. // Liječnički vjesnik, Glasilo Hrvatskog liječničkog zbora. 135 (2013) ; 282-283 (prikaz, ostalo).

3. Turković, Ksenija; Goldner Lang, Iris; Nikšić, Saša; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar; Brozović, Juraj.
Hrvatsko medicinsko pravo u svjetlu europskih standarda. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 1; 211-222 (prikaz, stručni).

4. Nikšić, Saša.
Osnovna obilježja odgovornosti za neimovinsku štetu s osvrtom na odgovornost za neimovinsku štetu u radnim odnosima. // Radno pravo. 4 (2007) , 5; 27-33 (članak, stručni).

5. Nikšić, Saša.
Ugovorne i zatezne kamate - novine iz Zakona o obveznim odnosima. // Financije i porezi. 2 (2006) , 6; 33-37 (članak, stručni).

6. Nikšić, Saša.
Zabrana cesije i Zakon o platnom prometu u zemlji. // Financije i porezi : časopis za poduzeća i banke, obrtnike, proračune i proračunske korisnike, neprofitne i ostale organizacije. - (2005) , 1; 14-18 (članak, stručni).

7. Nikšić, Saša.
Nekoliko napomena o utjecaju novog Zakona o obveznim odnosima na radno pravo. // Radno pravo. - (2005) , 4; 55-60 (članak, stručni).

8. Nikšić, Saša.
Prikaz knjige: Nikola Gavella, Mira Alinčić, Petar Klarić, Krešimir Sajko, Tanja Tumbri, Zlatan Stipković, Tatjana Josipović, Igor Gliha, Romana Matanovac, Hano Ernst: Teorijske osnove građanskog prava – Građansko pravo i pripadnost hrvatskog pravnog poretka kontinentalnoeuropskom pravnom krugu, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2005., 333. str.. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 55 (2005) , 5; 1361-1369 (prikaz, ostalo).

9. Nikšić, Saša.
Mane volje i nevaljanost pravnih poslova s područja radnog prava. // Radno pravo. 2 (2005) , 12; 20-25 (članak, stručni).

10. Nikšić, Saša.
Zakon o zaštiti potrošača (NN 96/03) s napomenama, bilješkama, prilozima i stvarnim kazalom / Baretić, Marko. // Hrvatska pravna revija. 4 (2004) , 2; 113-114 (prikaz, ostalo).

11. Nikšić, Saša.
Odštetnopravna odgovornost za link. // Godišnjak - Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu. 19 (2004) , -; - (kongresno priopćenje, stručni).

12. Nikšić, Saša.
Trenutak perfekcije ugovora sklopljenih elektroničkim putem. // Pravo u gospodarstvu. 41 (2002) , 4; 308-316 (prethodno priopćenje, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Nikšić, Saša.
Odgovornost revizora za štetu // Zbornik 56. susreta pravnika - Opatija '18. / Miladin, Petar ; Giunio, MIljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2018. 141-162 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Nikšić, Saša.
Aktualnosti na području odgovornosti za štete u medicini // Zdravstvena djelatnost i priprema sustava zdravstvene zaštite za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji / Paić Ćirić, Mirjana (ur.).
Zagreb : Teb - poslovno savjetovanje d.o.o., 2012. 72-79 (pozvano predavanje,objavljeni rad,stručni).

3. Nikšić, Saša.
Odgovornost i popravljanje štete u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja // Jačanje zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj / Đukanović, Ljubica (ur.).
Zagreb : TEB poslovno savjetovanje, 2011. 35-52 (pozvano predavanje,objavljeni rad,stručni).

4. Nikšić, Saša.
Odgovornost stručnjaka za štetu (profesionalna odgovornost) // Odgovornost za štetu i osiguranje od odgovornosti za štetu / Hercigonja, Jasminka ; Kuzmić, Marica (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2011. 112-135 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

5. Nikšić, Saša.
Pravna problematika linka za zaštićeni sadržaj // Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo / Gliha, Igor (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo za autorsko pravo, 2011. 53-69 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Koprić, Ivan; Nikšić, Saša.
Upravni ugovori - područje primjene i primjena prava // Zbornik 48. susreta pravnika, Opatija '10. / Barbić, Jakša ; Giunio, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2010. 271-303 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

7. Nikšić, Saša.
Utjecaj propis o zdravstvenom osiguranju na pravni odnos između pružatelja zdravstvenih usluga i pacijenta // Aktualna pravna problematika u zdravstvu / Cerjan, Snježana (ur.).
Varaždin : Udruga pravnika u zdravstvu, 2010. 123-139 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

8. Nikšić, Saša.
Osnovna obilježja odgovornosti za štete u medicini // Liječnički vjesnik, Glasilo Hrvatskog liječničkog zbora / Anić, Branimir (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 2008. 282-288 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Nikšić, Saša.
Wrongfulness and Medical Liability // 18th World Congress on Medical Law / Turković, Ksenija ; Roksandić Vidlička, Sunčana ; Maršavelski, Aleksandar (ur.).
Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Law, 2010. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Nikšić, Saša.
The Patient as a Consumer of Health Services // Book of Papers, 17th World Congress on Medical Law in Beijing / The organizing committee of the 17th WCML (ur.).
Peking : WCML, 2008. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Nikšić, Saša.
Odgovornost pružatelja zdravstvenih usluga svojim zaposlenicima za neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti (zračenja, infekcije, kvarovi na uređajima i sl.) // Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povreda prava osobnosti u vezi s radom, Narodne novine / Klarić, Petar (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2007. 115-146 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Nikšić, Saša.
Pristanak pacijenta na liječenje // Godišnjak tribina Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007. 205-232 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Nikšić, Saša.
Povreda prava na duševni integritet // Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti / Klarić, Petar (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2006. 205-236 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Nikšić, Saša.
Odgovornost izvođača za bitne zahtjeve za građevinu // .
(pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Nikšić, Saša.
Načelo autonomije pacijenta u hrvatskom pravu // .
(pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Nikšić, Saša; Rajčić, Davor.
General characteristics of liability for damages in construction industry // Proceedings of 8th International Conference in Organization, Technology and Management in Construction.
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Nikšić, Saša.
Odgovornost za štetu kod okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi (vrste odgovornosti, obujam i visina naknade štete) // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Nikšić, Saša.
Odabrana pitanja s područja odgovornosti za štete u medicini // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

3. Nikšić, Saša.
General Law of Obligations // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Nikšić, Saša.
New Concept of Non-Pecuniary Damage in Croatian Law of Obligations // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Nikšić, Saša.
The reform of private law in Croatia // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Nikšić, Saša.
Građanskopravna odgovornost za liječenje bez pristanka // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Nikšić, Saša.
Osnovna obilježja odgovornosti za štetu u graditeljstvu // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

8. Nikšić, Saša.
Ugovor o zdravstvenoj usluzi // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Nikšić, Saša.
Nevaljanost ugovora po novom Zakonu o obveznim odnosima // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

10. Nikšić, Saša.
Građanskopravna odgovornost za liječenje bez pristanka // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Nikšić, Saša.
Ugovor o zdravstvenoj usluzi / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakulte, 2.10. 2007, 544 str. Voditelj: Klarić, Petar.
 
  Magistarski radovi
 

1. Nikšić, Saša.
Sklapanje ugovora elektroničkim putem / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 5.12. 2003., 166 str. Voditelj: Klarić, Petar.