Sanja Storjak, upr. pravnik
Sanja Storjak,
upr. pravnik

Više

EDUKACIJA

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4890 226
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 14, soba Gundulićeva 10, soba 14/I kat
Katedra/služba:
Referent za administrativne poslove katedre - viši stručni referent