dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet
dr. sc.
Rutvica Rusan Novokmet

Rođena je 20. srpnja 1982. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u prosincu 2006. godine. U razdoblju od veljače do listopada 2007. radila je kao odvjetnička vježbenica, a pravosudni je ispit pri Ministarstvu pravosuđa položila u srpnju 2009. godine. Od studenog 2007. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za međunarodno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Obranom doktorske disertacije pod naslovom ˝Odgovornost nedržavnih aktera za međunarodno protupravne čine˝ 2017. godine završila je poslijediplomski doktorski studij iz međunarodnog javnog i međunarodnog privatnog prava. Kao poslijedoktorand-predavač na Pravnom fakultetu izvodi nastavu iz kolegija Međunarodno pravo, Razvoj međunarodnog prava, Development of International Law i Konzularno pravo. Na Hrvatskom vojnom učilištu ˝Dr. Franjo Tuđman˝ sudjeluje u izvođenju nastave iz predmeta Međunarodno pravo.

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 2006

Godina doktoriranja: 2017

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 612
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 12
Katedra/služba:
Međunarodno pravo
Konzultacije:

utrokom, od 14 sati

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrani projekti

Sudjelovala u istraživanju Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC) o primjeni međunarodnog običajnog humanitarnog prava u Republici Hrvatskoj 2012. godine. Sudjelovala kao mentorica studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu na natjecanju u simuliranom suđenju iz međunarodnog prava Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition u akademskoj godini 2017./2018.