Rođena je 20. srpnja 1982. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u prosincu 2006. godine. U razdoblju od veljače do listopada 2007. radila je kao odvjetnička vježbenica, a pravosudni je ispit pri Ministarstvu pravosuđa položila u srpnju 2009. godine. Od 2007. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za međunarodno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Obranom doktorske disertacije pod naslovom ˝Odgovornost nedržavnih aktera za međunarodno protupravne čine˝ 2017. godine završila je poslijediplomski doktorski studij iz međunarodnog javnog i međunarodnog privatnog prava. Godine 2021. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice na Katedri za međunarodno pravo. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu izvodi nastavu iz kolegija Međunarodno pravo, Razvoj međunarodnog prava, Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava, Konzularno pravo i Development of International Law. Na Hrvatskom vojnom učilištu ˝Dr. Franjo Tuđman˝ sudjeluje u izvođenju nastave iz predmeta Međunarodno pravo.