dr. sc. Rutvica Rusan Novokmet
dr. sc.
Rutvica Rusan Novokmet

Rođena je 20. srpnja 1982. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u prosincu 2006. godine. U razdoblju od veljače do listopada 2007. radila je kao odvjetnička vježbenica, a pravosudni je ispit pri Ministarstvu pravosuđa položila u srpnju 2009. godine. Od studenog 2007. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za međunarodno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Obranom doktorske disertacije pod naslovom ˝Odgovornost nedržavnih aktera za međunarodno protupravne čine˝ 2017. godine završila je poslijediplomski doktorski studij iz međunarodnog javnog i međunarodnog privatnog prava. Kao poslijedoktorand-predavač na Pravnom fakultetu izvodi nastavu iz kolegija Međunarodno pravo, Razvoj međunarodnog prava, Development of International Law i Konzularno pravo. Na Hrvatskom vojnom učilištu ˝Dr. Franjo Tuđman˝ sudjeluje u izvođenju nastave iz predmeta Međunarodno pravo.

Više

Edukacija

Godina diplomiranja: 2006

Godina doktoriranja: 2017

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 612
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 12
Katedra/služba:
Međunarodno pravo
Konzultacije:

utrokom, od 14 sati

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Multinacionalne korporacije i međunarodnopravna zaštita ljudskih prava

Grković, Karla ; Rusan Novokmet, Rutvica
Radovi u postupku objavljivanja, 2021.

Challenges to Strengthen the Protection of Civilians by Non-State Actors in Non-International Armed Conflicts

Rusan Novokmet, Rutvica
Poglavlja u knjigama, 2020.

Mirenje kao sredstvo rješavanja međudržavnih sporova - primjer uspješnog rješenja spora o razgraničenju na moru između Istočnog Timora i Australije

Rusan Novokmet, Rutvica
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Challenges to Strengthen the Protection of Civilians by Non-State Actors in Non- International Armed Conflicts

Rusan Novokmet, Rutvica
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
16th Annual International Conference on Law

Mirenje kao sredstvo rješavanja međudržavnih sporova - primjer uspješnog rješenja spora o razgraničenju na moru između Istočnog Timora i Australije

Rusan Novokmet, Rutvica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
VIII. Bosanskohercegovačko-hrvatsko-turski pravnički dani ˝Prednosti alternativnog rješavanja sporova˝

Utjecaj sankcija Vijeća sigurnosti UN-a na zaštitu temeljnih ljudskih prava

Rusan Novokmet, Rutvica
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Sankcioniranje terorizma u sustavu Ujedinjenih naroda

Lapaš, Davorin ; Rusan Novokmet, Rutvica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Znanstveni skup Akademije pravnih znanosti Hrvatske

U potrazi za značenjem standarda efektivne kontrole u mirovnim operacijama pod okriljem UN-a

Rusan Novokmet, Rutvica
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Sankcioniranje terorizma u sustavu Ujedinjenih naroda

Lapaš, Davorin ; Rusan Novokmet, Rutvica
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Upotreba oružane sile kao odgovora na terorističke napade u kontekstu prava na samoobranu

Rusan Novokmet, Rutvica
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Modaliteti izražavanja pristanka nedržavnih aktera na vezanost pravilima međunarodnog humanitarnog prava

Rusan Novokmet, Rutvica
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Odgovornost nedržavnih aktera za međunarodno protupravne čine

Rusan Novokmet, Rutvica
Doktorske disertacije, 2017.

Peacebuilding through International Territorial Administration: an Assessment of Cases of Eastern Slavonia (Croatia), Bosnia and Herzegovina and Kosovo

Rusan Novokmet, Rutvica
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Izabrani projekti

Od 2007. do 2011. godine sudjelovala sam kao znanstveni novak-suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ˝Suvremeni razvoj međunarodnog prava na globalnoj i regionalnoj razini˝. Također sam surađivala u istraživanju Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC) o primjeni međunarodnog običajnog humanitarnog prava u Republici Hrvatskoj 2012. godine, a od 2015.-2019. godine sudjelovala sam kao istraživač na projektu ˝Novi hrvatski pravni sustav˝ Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sudjelovala kao mentorica studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu na natjecanju u simuliranom suđenju iz međunarodnog prava Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition u akademskoj godini 2017./2018.