RIMSKO PRIVATNO PRAVO - SEMINAR:
Repozitorij
Obavijesti - Arhiva
Povratak

Rezultati 1 - 33 od 33
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Rezultati prvog kolokvija održanog 4.3.2020. za grupu RPP-A-GR3 (voditelj doc. dr. sc. Held) Objavljeno 4. 3. 2020. u 16:28  ( Henrik-Riko Held )
[^] I. KOLOKVIJ IZ RIMSKOG PRIVATNOG PRAVA Objavljeno 27. 2. 2020. u 12:02  ( Marko Petrak )
[^] Posljednji termin za ispravak seminara u turnusu A Objavljeno 12. 6. 2019. u 14:04  ( Henrik-Riko Held ) Uređeno: 18. 6. 2019. u 19:08  (Henrik-Riko Held)
[^] Upis ocjena iz seminara za seminariste iz grupe prof.dr.sc. Petraka Objavljeno 12. 6. 2019. u 13:40  ( Tomislav Karlović )
[^] Drugi kolokvij za VI. blok - 12.6.2019. Objavljeno 8. 6. 2019. u 20:25  ( Tomislav Karlović )
[^] Prvi kolokvij u V. bloku - 18.4.2019. Objavljeno 16. 4. 2019. u 23:03  ( Tomislav Karlović )
[^] Raspored predavanja za seminarske grupe u V. bloku Objavljeno 7. 4. 2019. u 10:12  ( Ana Nekić ) Odobrio/la: Krunoslav Fučkor
[^] Seminaristi koji su položili pisani dio testa preko kolokvija Objavljeno 6. 6. 2018. u 21:04  ( Tomislav Karlović )
[^] Ispravak prva dva kolokvija Objavljeno 2. 6. 2018. u 18:45  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 5. 6. 2018. u 14:38  (Tomislav Karlović)
[^] VAŽNA OBAVIJEST - PRIJAVA SEMINARA Objavljeno 15. 5. 2018. u 11:33  ( Henrik-Riko Held )
[^] Drugi kolokvij Objavljeno 2. 5. 2018. u 16:26  ( Tomislav Karlović )
[^] DODJELJIVANJE U SEMINARSKU GRUPU ZA KOLEGE KOJI NISU DOŠLI NA IZBOR VODITELJA SEMINARA Objavljeno 1. 3. 2018. u 18:05  ( Tomislav Karlović )
[^] Upis ocjena za seminariste u grupama D i E (voditelj. izv.prof.dr.sc Karlović) Objavljeno 6. 6. 2017. u 09:04  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 6. 6. 2017. u 09:05  (Tomislav Karlović)
[^] REZULTATI KOLOKVIJA I UPIS OCJENA IZ SEMINARA ZA GRUPE F I G (DOC. DR. SC. IVAN MILOTIĆ) Objavljeno 5. 6. 2017. u 21:09  ( Tomislav Karlović )
[^] Posjet Danima Andautonije 21. svibnja 2017. Objavljeno 17. 5. 2017. u 14:36  ( Tomislav Karlović )
[^] VAŽNO - PRIJAVA SEMINARA Objavljeno 3. 5. 2017. u 13:08  ( Henrik-Riko Held ) Uređeno: 6. 5. 2017. u 20:31  (Tomislav Karlović)
[^] Aktualne obavijesti Objavljeno 7. 3. 2017. u 17:46  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 3. 9. 2017. u 11:48  (Tomislav Karlović)
[^] Primjeri iz obveznog prava Objavljeno 17. 1. 2017. u 10:34  ( Tomislav Karlović )
[^] Termin trećeg kolokvija Objavljeno 16. 1. 2017. u 11:38  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 22. 1. 2017. u 22:12  (Tomislav Karlović)
[^] Dodatni seminarski sastanak Objavljeno 7. 11. 2016. u 20:37  ( Tomislav Karlović )
[^] Prvi kolokvij za izvanredne studente Objavljeno 2. 11. 2016. u 13:46  ( Tomislav Karlović )
[^] SEMINAR-IZVANREDNI STUDENTI Objavljeno 12. 10. 2016. u 08:50  ( Tomislav Karlović )
[^] Početak seminara Objavljeno 1. 3. 2016. u 16:29  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 5. 6. 2016. u 20:02  (Tomislav Karlović)
[^] Dodatni rok za prijavu seminara za one koji nisu na vrijeme to učinili Objavljeno 26. 5. 2015. u 11:03  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 26. 5. 2015. u 11:04  (Tomislav Karlović)
[^] PRIJAVA ZA PRVI ISPITNI ROK U LIPNJU Objavljeno 19. 5. 2015. u 16:59  ( Tomislav Karlović )
[^] TREĆI SEMINARSKI KOLOKVIJ Objavljeno 12. 5. 2015. u 11:25  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 12. 5. 2015. u 11:27  (Tomislav Karlović)
[^] PRIJAVA SEMINARA U STUDOMATU Objavljeno 12. 5. 2015. u 10:09  ( Tomislav Karlović )
[^] STUDIJSKI POSJET RIMSKOM GRADU ANDAUTONIJI Objavljeno 8. 5. 2015. u 20:06  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 30. 5. 2015. u 08:01  (Tomislav Karlović)
[^] Aktualno Objavljeno 27. 4. 2015. u 21:44  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 5. 5. 2015. u 10:33  (Tomislav Karlović)
[^] DRUGI SEMINARSKI KOLOKVIJ Objavljeno 14. 4. 2015. u 14:39  ( Tomislav Karlović )
[^] Prvi seminarski kolokvij Objavljeno 24. 3. 2015. u 15:30  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 24. 3. 2015. u 17:01  (Tomislav Karlović)
[^] IZBOR VODITELJA SEMINARA Objavljeno 3. 3. 2015. u 16:16  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 5. 3. 2015. u 21:30  (Tomislav Karlović)
[^] Aktualne obavijesti Objavljeno 7. 2. 2015. u 11:20  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 11. 2. 2015. u 18:39  (Tomislav Karlović)
Seminar iz Rimskog privatnog prava - opće upute Katedre za sve seminariste

 

 

 1. OPĆE OBAVIJESTI O SEMINARSKOJ NASTAVI I KOLOKVIJIMA NA KATEDRI ZA RIMSKO PRAVO

 1. PREMA IZVEDBENOM PLANU SEMINARSKA NASTAVA ODVIJA SE KROZ 30 SATI, OBZIROM NA OPTEREĆENJE STUDENATA REGULIRANO STUDIJSKIM PROGRAMOM I ECTS BODOVIMA.

 1. KAKO BI MOGLI POLOŽITI SEMINAR STUDENTI SU DUŽNI PRISUSTVOVATI NA 75 % SEMINARSKE NASTAVE TE POLOŽITI S POZITIVNOM OCJENOM PRVI, OD DVA, KOLOKVIJA.

 1. PREDVIĐENA SU U JEDNOM NASTAVNOM BLOKU DVA KOLOKVIJA NA KOJE MOGU PRISTUPITI I SEMINARISTI I NESEMINARISTI KOJI PRVI PUT UPISUJU PREDMET. 

        TERMINI KOLOKVIJA SU:

                     IV. BLOK – 4. OŽUJKA I 20. OŽUJKA

                     V. BLOK – 15. TRAVNJA I 4. SVIBNJA 

                     VI. BLOK – 26. SVIBNJA I 12. LIPNJA

 1. IZVAN NAVEDENIH TERMINA NEĆE SE ODRŽAVATI POSEBNI DODATNI KOLOKVIJI, NI U PISANOM, NITI U USMENOM OBLIKU.

 1. PRVI KOLOKVIJ SADRŽI GRADIVO PRVIH 10 PREDAVANJA (OD POČETKA ZAVRŠNO SA STVARNIM PRAVOM), DOK DRUGI KOLOKVIJ SADRŽi GRADIVO PREOSTALIH 12 PREDAVANJA (OBVEZNO PRAVO, NASLJEDNO PRAVO I GRAĐANSKI POSTUPAK).

 1. SVAKI KOLOKVIJ SADRŽI 7 PITANJA PRI ČEMU SVAKO PITANJE MOŽE BITI MAKSIMALNO OCIJENJENO S 2 BODA (tj.. MOGUĆE JE IMATI 0, 1 ILI 2 BODA PO PITANJU).  PRAG ZA PROLAZAK NA SVAKOM KOLOKVIJU JEST 50 %, TJ. 7 BODOVA OD 14.

 1. ZA OSLOBOĐENJE OD PISANOG DIJELA ISPITA STUDENTI, I SEMINARISTI I NESEMINARISTI, TREBAJU POZITIVNO POLOŽITI OBA KOLOKVIJA, A ZBROJ BODOVA IZ OBA KOLOKVIJA TREBA BITI NAJMANJE 50%, TJ. 14 OD UKUPNO 28 BODOVA.

 1. STUDENTI KOJI NE POLOŽE S POZITIVNOM OCJENOM BILO KOJI OD KOLOKVIJA NE MOGU BITI OSLOBOĐENI PISANOG DIJELA ISPITA TE SE OSLOBOĐENJE NE MOŽE OSTVARITI PUTEM ISPRAVAKA KOLOKVIJA.

 1. OBZIROM NA RASPOLOŽIVO VRIJEME UNUTAR POJEDINOG BLOKA, ORGANIZIRAT ĆE SE - NA RAZINI CIJELE KATEDRE -  SAMO ISPRAVAK PRVOG KOLOKVIJA ZA SEMINARISTE KOJI JE NUŽAN ZA ISPUNJENJE SEMINARSKE OBVEZE. TAKAV ISPRAVAK PRVOG KOLOKVIJA ĆE SE ORGANIZIRATI ISTODOBNO S PISANJEM DRUGOG KOLOKVIJA. 

 1. REZULTATI KOLOKVIJA U PRAVILU SE OBJAVLJUJU U ROKU OD 72 SATA OD ODRŽAVANJA KOLOKVIJA NA STRANICI KATEDRE, ODNOSNO NA PODSTRANICI POJEDINE SEMINARSKE GRUPE U OKVIRU STRANICE KATEDRE. 

 

B. OBAVIJESTI O SEMINARSKOM RADU

           

SEMINARSKI RAD SE MOŽE PISATI IZ SEMINARA U PRVOM SEMESTRU ILI IZ SEMINARA U DRUGOM SEMESTRU (RIMSKO PRIVATNO PRAVO ZA ONE KOJI SU UPISALI SEMINAR IZ RIMSKOG PRIVATNOG PRAVA).

STUDENTI SAMI BIRAJU U KOJEM ĆE SEMESTRU, TJ. NA KOJEM SEMINARU, PISATI SEMINARSKI RAD PRI ČEMU RAD MORA ZADOVOLJAVATI KRITERIJ KVALITETE DA BI BIO PRIZNAT KAO TAKAV TE DA BI BIO UPISAN U INDEKS GLEDE ISPUNJENJA OBVEZE PREDAJE JEDNOG SEMINARSKOG RADA U AKADEMSKOJ GODINI. GLEDE ISTOGA ĆE VODITELJ SEMINARA DATI DETALJNIJE UPUTE O TEMAMA I PROPOZICIJAMA SEMINARSKOG RADA, DOK SE POSEBNE UPUTE O TEHNIČKOM UREĐENJU RADA NALAZE U REPOZITORIJU.  

OPĆE TEHNIČKE UPUTE ZA PISANJE RADA: FONT 12 pt (TIMES NEW ROMAN), FUSNOTE 10 pt (ISTI FONT), PRORED 1,5.

NAPOMENA PRIJE SLANJA SEMINARSKIH RADOVA - RADOVE TREBA TEMELJITO PREGLEDATI RADI ISPRAVKA PRAVOPISNIH GREŠAKA TE TREBA KONZULTIRATI UPUTE ZA CITIRANJE JER ĆE RADOVI KOJI NE ZADOVOLJAVAJU KRITERIJE BITI VRAĆENI, ODNOSNO ODBIJENI AKO NE BUDU ISPRAVLJENI U ROKU ZA PREDAJU.   

Seminarske teme:*

1. Izvori rimskog prava
2. Corpus iuris civilis i recepcija rimskog prava
3. Posjed (pojam, vrste, zaštita, pravni učinci)
4. Vlasništvo (pojam, vrste, tužbe)
5. Načini stjecanja vlasništva
6. Stvarna prava na tuđoj stvari
7. Pravni poslovi
8. Naknada štete
9. Realni i inominatni kontrakti
10. Konsenzualni kontrakti

 

* NASLOVI SU ORIJENTACIJSKE PRIRODE, A VODITELJI SEMINARA ĆE PRECIZNIJE ODREDITI I PODIJELITI ZAINTERESIRANIM SEMINARISTIMA TEME RADOVA. UPUTE ZA IZRADU SEM. RADA SE NALAZE U REPOZITORIJU NA OVOJ STRANICI.