Treći semestar

Treći semestar

Studenti trebaju ostvariti 30 ECTS-a, a od toga najviše 6 ECTS-a mogu prenijeti s drugih studija.

3.1.

Provedeno i javno izloženo istraživanje specijalističkog rada

15      

3.2.

Obrana završnog specijalističkog rada

15      

3.3.

Dodatni seminarski rad

6