SPECIJALISTIČKI                                       DOKTORSKI

Ponedjeljak

24.10.2016.

17,00-18,30

rezervirano

rezervirano

19,00-20,30

rezervirano

rezervirano

Utorak

25.10.2016.

17,00-18,30

rezervirano

rezervirano

19,00-20,30

rezervirano

rezervirano

Srijeda

26.10.2016.

17,00-18,30

Pravo unutarnjeg trižišta EU

Pravo unutarnjeg trižišta EU

19,00-20,30

Pravo unutarnjeg tržišta EU

Pravo unutarnjeg tržišta EU

Četvrtak

27.10.2016.

17,00-18,30

SUDOVI EU

SUDOVI EU

19,00-20,30

SUDOVI EU

SUDOVI EU

Petak

28.10.2016.

17,00-18,30

SUDOVI EU

SUDOVI EU

19,00-20,30

SUDOVI EU

SUDOVI EU

 

Vrijeme

 

 

Ponedjeljak

31.10.2016.

17,00-18,30

EU U MEĐUNARODNOM PRAVU

 

19,00-20,30

EU U MEĐUNARODNOM PRAVU

 

Utorak

01.11.2016.

17,00-18,30

DAN SVIH SVETIH

DAN SVIH SVETIH

19,00-20,30

DAN SVIH SVETIH

DAN SVIH SVETIH

Srijeda

02.11.2016.

17,00-18,30

Pravo unutarnjeg trižišta EU

Pravo unutarnjeg trižišta EU

19,00-20,30

Pravo unutarnjeg trižišta EU

Pravo unutarnjeg trižišta EU

Četvrtak

03.11.2016.

17,00-18,30

Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka (specijalistički studij) TMT14

 

19,00-20,30

Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka (specijalistički studij) TMT14

 

Petak

04.11.2016.

17,00-18,30

Instititucije i pravni sustav EU

gost predavač Dunja Duić PF Osijek

Instititucije i pravni sustav EU

gost predavač Dunja Duić PF Osijek

19,00-20,30

Instititucije i pravni sustav EU

gost predavač Dunja Duić PF Osijek

Instititucije i pravni sustav EU

gost predavač Dunja Duić PFOsijek

 

Vrijeme

Naziv predmeta

 

Ponedjeljak

07.11.2016.

17,00-18,30

EU U MEĐUNARODNOM PRAVU

 

19,00-20,30

EU  U MEĐUNARODNOM PRAVU

 

Utorak

08.11.2016.

17,00-18,30

Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka (specijalistički studij) TMT !4

 

19,00-20,30

Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka (specijalistički studij) TMT !4

 

Srijeda

09.11.2016.

17,00-18,30

 

 

19,00-20,30

 

 

Četvrtak

10.11..2016.

17,00-18,30

Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka (specijalistički studij) TMT !4

OTKAZANO

 

19,00-20,30

Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka (specijalistički studij) TMT !4

OTKAZANO

 

Petak

11.11.2016.

17,00-18,30

 

 

19,00-20,30

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijeme

SPECIJALISTIČKI

DOKTORSKI

Ponedjeljak

14.11.2016..

17,00-18,30

Pravo unutarnjeg trižišta EU

Pravo unutarnjeg trižišta EU

19,00-20,30

Pravo unutarnjeg trižišta EU

Pravo unutarnjeg trižišta EU

Utorak

15.11.2016.

17,00-18,30

EU U MEĐUNARODNOM PRAVU

 

19,00-20,30

EU U MEĐUNARODNOM PRAVU

 

Srijeda

16.11.2016.

17,00-18,30

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

 

19,00-20,30

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

 

Četvrtak

17.11.2016.

17,00-18,30

Europski sud za ljudska prava-predavanja TMT 3/I kat soba 19

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

19,00-20,30

Europski sud za ljudska prava-predavanja TMT 3/I kat soba 19

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

Petak

18.11.2016.

17,00-18,30

Europski sud za ljudska prava-predavanja TMT 3/I kat soba 19

 

19,00-20,30

Europski sud za ljudska prava-predavanja TMT 3/I kat soba 19

 

 

Vrijeme

Naziv predmeta

 

Ponedjeljak

21.11.2016..

17,00-18,30

 

Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravo

19,00-20,30

 

Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravo

Utorak

22.11..2016.

17,00-18,30

Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka

Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravo

19,00-20,30

Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka

Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravo

Srijeda

23.11.2016.

17,00-18,30

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

 

19,00-20,30

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

 

Četvrtak

24.11.2016.

17,00-18,30

 

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

19,00-20,30

 

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

Petak

25.11.2016.

17,00-18,30

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

 

19,00-20,30

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

 

 

Vrijeme

Naziv predmeta

 

Ponedjeljak

28.11..2016..

17,00-18,30

Pravo unutarnjeg tržišta EU

Pravo unutarnjeg tržišta EU

19,00-20,30

Pravo unutarnjeg tržišta EU

Pravo unutarnjeg tržišta EU

Utorak

29.11.2016.

17,00-18,30

Europsko pravo trgovačkih društava

Europsko pravo trgovačkih društava

19,00-20,30

Europsko pravo trgovačkih društava

Europsko pravo trgovačkih društava

Srijeda

30.11.2016.

17,00-18,30

Europsko pravo trgovačkih društava

ODGOĐENO PREDAVANJE

Europsko pravo trgovačkih društava

ODGOĐENO PREDAVANJE

19,00-20,30

Europsko pravo trgovačkih društava

ODGOĐENO PREDAVANJE

Europsko pravo trgovačkih društava

ODGOĐENO PREDAVANJE

Četvrtak

01.12.2016.

17,00-18,30

 

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

19,00-20,30

 

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

Petak

02.12.2016.

17,00-18,30

Europsko pravo trgovačkih društava

Europsko pravo trgovačkih društava

19,00-20,30

Europsko pravo trgovačkih društava

Europsko pravo trgovačkih društava

 

 

 

 

 

 

 

Vrijeme

SPECIJALISTIČKI

DOKTORSKI

Ponedjeljak

05.12.2016..

17,00-18,30

POREDBENO USTAVNO PRAVO ČLANICA EU

 

19,00-20,30

POREDBENO USTAVNO PRAVO ČLANICA EU

 

Utorak

06.12.2016.

17,00-18,30

POREDBENO USTAVNO PRAVO ČLANICA EU

 

19,00-20,30

POREDBENO USTAVNO PRAVO ČLANICA EU

 

Srijeda

07.12.2016.

17,00-18,30

POREDBENO USTAVNO PRAVO ČLANICA EU

 

19,00-20,30

POREDBENO USTAVNO PRAVO ČLANICA EU

 

Četvrtak

08.12.2016.

17,00-18,30

POREDBENO USTAVNO PRAVO ČLANICA EU

 

19,00-20,30

POREDBENO USTAVNO PRAVO ČLANICA EU

 

Petak

09.12..2016.

17,00-18,30

POREDBENO USTAVNO PRAVO ČLANICA EU

 

19,00-20,30

POREDBENO USTAVNO PRAVO ČLANICA EU

 

Subota

10.12. 2016.

11,00-13,10

Pravo unutarnjeg tržišta EU

Gostujuća predavačica

dvorana VII !!!!

Pravo unutarnjeg tržišta EU

Gostujuća predavačica

dvorana VII !!!

 

Vrijeme

Naziv predmeta

 

Ponedjeljak

12.12.2016..

17,00-18,30

POREDBENO USTAVNO PRAVO ČLANICA EU

 

19,00-20,30

POREDBENO USTAVNO PRAVO ČLANICA EU

 

Utorak

13.12..2016.

17,00-18,30

PROF.SORENSEN, PRAVO DRUSTAVA EU (gostujući predavač)

PROF.SORENSEN, PRAVO DRUSTAVA EU (gostujući predavač)

19,00-20,30

PROF.SORENSEN, PRAVO DRUSTAVA EU (gostujući predavač) PROF.SORENSEN, PRAVO DRUSTAVA EU (gostujući predavač)

Srijeda

14.12.2016.

17,00-18,30

PROF.SORENSEN, PRAVO DRUSTAVA EU (gostujući predavač) PROF.SORENSEN, PRAVO DRUSTAVA EU (gostujući predavač)

19,00-20,30

PROF.SORENSEN, PRAVO DRUSTAVA EU (gostujući predavač) PROF.SORENSEN, PRAVO DRUSTAVA EU (gostujući predavač)

Četvrtak

15.12.2016.

17,00-18,30

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

 

19,00-20,30

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

 

Petak

16.12..2016.

17,00-18,30

 

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

19,00-20,30

 

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

 

Vrijeme

Naziv predmeta

 

Ponedjeljak

19.12.2016..

18,00

Institucije i pravni sustav EU-ispitni rok

početak u 18,00 sati Dvorana I ĆMT 4

Institucije i pravni sustav EU-ispitni rok

početak u 18,00 sati dvorana I ĆMT4

18,00

Institucije i pravni sustav EU-ispitni rok

početak u 18,00 sati dvorana I ĆMT 4

Institucije i pravni sustav EU-ispitni rok

početak u 18,00 sati dvorana I ĆMT4

Utorak

20.12.2016.

17,00-18,30

 

 

19,00-20,30

 

 

Srijeda

21.12.2016.

17,00-18,30

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

 

19,00-20,30

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

 

Četvrtak

22.12.2016.

17,00-18,30

 

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

19,00-20,30

 

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

Petak

23.12.2016.

17,00-18,30

 

 

19,00-20,30

 

 

 

 

 

 

 

Vrijeme

SPECIJALISTIČKI

DOKTORSKI

Ponedjeljak

09.01.2017.

17,00-18,30

 

 

19,00-20,30

 

 

Utorak

10.01.2017.

17,00-18,30

 

 

19,00-20,30

 

 

Srijeda

11.01.2017.

17,00-18,30

 

 

19,00-20,30

 

 

Četvrtak

12.01.2017.

17,00-18,30

 

 

19,00-20,30

 

 

Petak

13.01.2017.

17,00-18,30

 

 

19,00-20,30

 

 

 

Vrijeme

 

 

Ponedjeljak

16.01.2017.

17,00-18,30

 

 

19,00-20,30

 

 

Utorak

17.01.2017.

17,00-18,30

GOST-PREDAVAČ

GOST-PREDAVAČ

19,00-20,30

GOST-PREDAVAČ

GOST-PREDAVAČ

Srijeda

18.01.2017

17,00-18,30

GOST-PREDAVAČ

GOST-PREDAVAČ

19,00-20,30

GOST-PREDAVAČ

GOST-PREDAVAČ

Četvrtak

19.01.2017.

17,00-18,30

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

 

19,00-20,30

EUROPSKO PRIVATNO  PRAVO

 

Petak

20.01.2017.

17,00-18,30

Europski sud za ljudska prava-predavanja TMT 3/I kat soba 19

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

19,00-20,30

Europski sud za ljudska prava-predavanja TMT 3/I kat soba 19

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

 

Vrijeme

 

 

Ponedjeljak

23.01.2017.

17,00-18,30

Europski sud za ljudska prava-predavanja TMT 3/I kat soba 19

 

19,00-20,30

Europski sud za ljudska prava-predavanja TMT 3/I kat soba 19

 

Utorak

24.01.2017.

17,00-18,30

Pravo unutarnjeg tržišta EU, 5 školskih sati sa pauzom od 15 minuta predavanja završavaju u 21,00 h

Pravo unutarnjeg tržišta EU, 5 školskih sati sa pauzom od 15 minuta predavanja završavaju u 21,00

19,00-21,00

Pravo unutarnjeg tržišta EU, 5 školskih sati sa pauzom od 15 minuta predavanja završavaju u 21,00

Pravo unutarnjeg tržišta EU, 5 školskih sati sa pauzom od 15 minuta predavanja završavaju u 21,00

Srijeda

25.01.2017.

17,00-18,30

Pravo društava EU, 4 školska sata

Pravo društava EU, 4 školska sata

19,00-20,30

Pravo društava EU, 4 školska sata

Pravo društava EU, 4 školska sata

Četvrtak

26.01.2017.

17,00-18,30

 

 

19,00-20,30

 

 

Petak

27.01.2017.

17,00-18,30

 

 

19,00-20,30

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijeme

SPECIJALISTIČKI

DOKTORSKI

Ponedjeljak

30.01.2017.

17,00-18,30

Europski sud za ljudska prava-predavanja TMT 3/I kat soba 19

 

19,00-20,30

Europski sud za ljudska prava-predavanja TMT 3/I kat soba 19

 

Utorak

31.01.2017.

17,00-18,30

Europski sud za ljudska prava-predavanja TMT 3/I kat soba 19

 

19,00-20,30

Europski sud za ljudska prava-predavanja TMT 3/I kat soba 19

 

Srijeda

01.02.2017.

17,00-18,30

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

19,00-20,30

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

Četvrtak

02.02.2017.

17,00-18,30

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

19,00-20,30

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

Petak

03.02.2017.

17,00-18,30

 

 

19,00-20,30

 

 

 

Vrijeme

 

 

Ponedjeljak

06.02.2017.

17,00-18,30

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

19,00-20,30

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

Utorak

07.02.2017.

17,00-18,30

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

19,00-20,30

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

Srijeda

08.02.2017.

17,00-18,30

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

19,00-20,30

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

Četvrtak

09.02.2017.

17,00-18,30

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

19,00-20,30

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

Petak

10.02.2017.

17,00-18,30

 

 

19,00-20,30

 

 

 

Vrijeme

 

 

Ponedjeljak

13.02.2017.

17,00-18,30

 

 

19,00-20,30

 

 

Utorak

14.02.2017.

17,00-18,30

 

 

19,00-20,30

 

 

Srijeda

15.02.2017.

18,00-19,30

ISPITNI ROK-Institucije i pravni sustav EU dvorana I Ćirilometodska 4

ISPITNI ROK-Institucije i pravni sustav EU dvorana I Ćirilometodska 4

 

ISPITNI ROK-Institucije i pravni sustav EU dvorana I Ćirilometodska 4

ISPITNI ROK-Institucije i pravni sustav EU dvorana I Ćirilometodska 4

Četvrtak

16.02.2017.

17,00-18,30

 

 

19,00-20,30

 

 

Petak

17.02.2017.

17,00-18,30

 

 

19,00-20,30

 

 

 

 


Obavijesti
Nema vijesti!
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana