KATEDRA ZA PRAVO INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA I INFORMATIKU:
Katedra za pravo informacijskih tehnologija i informatiku

Drugi kolokvij za seminariste predmeta Pravo informacijskih tehnologija kao i ispravak prvog kolokvija (samo za seminariste koji nisu položili prvi kolokvij) održat će se u petak, 25. siječnja 2019. godine u dv.3 TRH 3. 

 

Studenti će drugom kolokviju pristupiti u 10.15 sati, a ispravku prvog kolokvija u 11.15 sati. Rezultati će biti objavljeni na stranicama seminara u rubrici Rezultati vidljivo uz obvezu prijave AAI identitetom.

 

Popis obavijesti