KATEDRA ZA PRAVO INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA I INFORMATIKU:
Katedra za pravo informacijskih tehnologija i informatiku

Predrok iz predmeta Informatika za studente Poreznog studija održat će se u srijedu, 23. siječnja u 14 sati u Gundulićevoj 10 dv.2. Predroku mogu pristupiti svi studenti upisani u kolegij Informatika.

Rezultati će biti objavljeni na stranicama predmeta Informatika kao i upute za prijavu i upis ocjene.

Popis obavijesti