KATEDRA ZA PRAVO INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA I INFORMATIKU:
Katedra za pravo informacijskih tehnologija i informatiku

Prvi sastanak za studente koji su upisali izborni predmet PRAVO ELEKTRONIČKIH MEDIJA održat će se 12.10.2017. na lokaciji Gundulićeva 10, soba 7 sa početkom u 12 sati.

Popis obavijesti