KATEDRA ZA PRAVO INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA I INFORMATIKU:
Katedra za pravo informacijskih tehnologija i informatiku

Studenti neseminaristi koji su uspješno položili oba kolokvija trebaju prijaviti ispit te pratiti rezultate i raspored za usmeni koji će biti objavljen na stranicama Katedre, te pristupiti usmenom dijelu ispita u predviđenom terminu.

 

Seminaristi koji su položili sve kolokvije prijavljuju ispit i dolaze na upis ocjene kod nastavnika koji na određenom roku održava usmene ispite u za to predviđenom terminu objavljenom na stranicama Katedre.

Popis obavijesti