PRAVO INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA - SEMINAR:
Pravo informacijskih tehnologija - seminar

OBAVIJEST - GRUPA PROF. DRAGIČEVIĆA

 

Sljedeći termin seminara je petak 23. studenog.

Nastavu seminarske grupe će privremeno zbog zdravstvenih razloga preuzeti doc. Katulić. Studenti se pozivaju da odaberu teme radova te u slučaju potrebe za literaturom i uputama dođu na konzultacije u Gundulićevu 10, soba br.7 utorkom u 10 sati. 

 

 

Popis obavijesti