OBAVIJESTI:
Osnove informatike (predmet)
 
Ime Prezime Bodovi    
Iva Marić 7    
Antonia Mokoš 9    
Danijela Skoko 9    
Hrvoje Jambrović 10    
Branimir Previšić 10    
Filip Šepić 10    
Ivan Divjanović 11    
Sara Denona 11    
Stefani Strmečki 11    
Ivana Majhanović 12    
Gorana Kolundžija 12    
Sara Picak 12    
Dino Stošić 12    
Domagoj Cafuk 12    
Jelena Parlov 12    
Josip Abramović 12    
Nikolina Dujić 12    
Katarina Mrvčić 13    
Sandra Novak 13    
Tea Hrestak 13    
Ines Borščak 13    
Stela Posavec 13    
Nikolina Jelenić 13    
Viktorija Kikovski 13    
Nikolina Vrhovec 13    
Valentina Novak 14    
Dona Dumić 14    
Kristina Paić 14    
Martina Kardum 14    
Katarina Jandrej 14    
Lucija Ivančić 14    
Ana Špoljarec 14    
Anamarija Šarlog 15    
Dora Peršen 15    
Andrea Fiket 15    
Anamarija Liker 15    
Ana Marija Špikić 15    
Marijana Gradišnik 16    
Lana Živčić 17    
Andrej Lekić 18    
Popis obavijesti