Obavijesti
Izvadak s mrežne stranice Fakulteta!  https://www.pravo.unizg.hr/koronavirus/upute_za_studente   Ispiti na predmetima prve i druge godine pravnog studija Nakon katastrofalnog potresa koji je za vrijeme pandemije koronavirusa pogodio Zagreb Uprava Fakulteta donijela je odluku da će se ispiti iz predmeta  Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu , Politička ekonomija, Rimsko privatno pravo, Europsko javno pravo, Ekonomska politika i Kazneno pravo zakazani za 27. ožujka odgoditi za tjedan dana, te će se održati  u petak, 3. travnja.  Ovo je nužno kako bi se studentima i nastavnicima omogućilo dodatno vrijeme za prilagodbu novonastalim okolnostima. Nadalje Vas želimo izvijestiti o sljedećem: otvoriti će se dodatni termini za prijavu / odjavu ispita, o kojima ćete biti obaviješteni do srijede, 25. ožujka ispit će biti online preporuča se studentima da uče između ostalog na način da se pripremaju za rješavanje problemskih zadataka koji se odgovaraju u obliku pisanih odgovora esejskog tipa rezultati prethodno položenih kolokvija bit će uzeti u obzir pri ocjenjivanju ispita ispiti će biti pisani u različito vrijeme, moći će im pristupiti svi studenti upisani na predmet. Molimo studente da ne traže dodatne informacije od predmetnih nastavnika budući ih oni u ovom trenutku ne mogu dati, a sve obavijesti bit će objavljene ovdje i po potrebi poslane putem elektroničke pošte.   
  Poštovane kolegice i kolege, nastavno na pandemiju COVID-19 virusa i odluke Uprave PFZ-a o neodržavanju nastave u učionicama te neodržavanju konzultacija kao i informacije vezano uz održavanje ispitnih rokova OBVEZNO pratite mrežnu stranicu  https://www.pravo.unizg.hr/koronavirus . U slučaju hitnih upita možete se obratiti članovima Katedre za povijest hrvatskog prava i države putem elektroničke pošte. Hitni upiti ne uključuju objašnjenje ispitnog gradiva niti davanje informacija koje se mogu pronaći na mrežnim stranicama Fakulteta stoga na takve upite Katedra neće odgovarati. Za sve upite vezano uz prijavu/odjavu ispita putem studomata kao i moguće poteškoće vezano uz rad studomata javite se studentskim službama putem elektroničke pošte ili sustava podrške studentima (podrška.pravo.hr).