Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu održanog 17. lipnja 2019. godine te raspored usmenog dijela ispita dostupni su na:

https://www.pravo.unizg.hr/PHPD/predmet/hppuek/rezultati_ispita

Popis obavijesti