Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu održanog 3. rujna 2018. godine i raspored usmenog dijela ispita objavljen je na:

https://www.pravo.unizg.hr/PHPD/predmet/hppuek/rezultati_ispita

Popis obavijesti