Rezultati trećeg kolokvija za redovne studente seminariste dostupni su na:

https://www.pravo.unizg.hr/PHPD/predmet/hppueks/redovni_studenti/rezultati_kolokvija

Popis obavijesti