U petak, 25. svibnja 2018. godine, održat će se III. kolokvij za redovite i izvanredne studente neseminariste prema rasporedu koji slijedi u nastavku.

Pravo pisanja kolokvija ostvaruju samo oni studenti koji su položili prvi i drugi kolokvij i koji su uredno pohađali nastavu.

 

Petak, 25. svibnja 2018., u 14 sati, Gundulićeva 10, dv. IV.

Anđelić Anđela

Antoljak Karla

Bakran Marina

Barbić Karmen

Belani Martina

Bjelinski Filip

Bogdan Matea

Bogdanović Lara

Briski Sandro

Breznik Petra

Bujan, Filip

Bulat Margarita

Burazer Matea

Bušić Ivana

Cestar Katarina

Cigula Valentina

Coha Gabrijela

Crnković Kristijan

Cvirn Mirta

Čančarević Silvija

Čipčić Lukrecia

Čukman Mihaela

Dolenc Bruna

Dominović Josipa

Drempetić Darija

Durević Laura

Đanić Amila

Fabris Varia

Filipović Jelena

Glučina Juraj

Hariri Rim

Harutyunyan Nina

Herceg Karla

Horak Tamara

Horvatić Petra

Hrkač Marta

Jakumetović Josip

Jerković Katarina

Jerković Marta

Jukić Anamarija

Jurić Marijana

Jurij Petar

Just Elena

Kalamar Paola

Keserović Monika

Knežević Karlo

Kokorić Filip

Kostanić Marita

Kovačević Marinela

Križanić Sabina

Krsnik Lucija

Krznarić Filip

Kulenović Azra

Kulji Patricija

Kurelja Ivana

Laškarin Monika

Lažeta Šimun

Letica Frane

Majstorović Blanka

Marić Nina

Maroshi Mirlinda

Martić Lucija

Martinić Monika

Matijašević Ema

Matković Adriana

Mihalić Sanja

Mikulić Mia

Milić Petra 66275295

Mlinarek Lucija

Mrković Ivana

Nikolić Toni

Ninić Matija

Novak Tereza

Pavelić Tena

Pavlov Ante

Pavlović Sara

Piletić Mia

Piškor Dorotea

Pištelek Marija

Prugovečki Petar

Radošević Ivana

Rakić Dino

Renić Klara

Renić Luka

Rundek Petra

Ružić Jana

Sabljić Kristijan

Sarić Dina

Sertić Nikolina

Sladonja Adriana

Slamić Antonija

Smiljanić Nika

Šegota Katarina

Šimić, Snježana

Širić Lovro

Šodan Vice

Špiljar Fran

Špoljarec Nikolina

Šturm Dorotea

Švić Luka

Turić Ivan

Virag Luka

Vovk Vanja

Vučetić Ena

Vunarić Dora

Zelenković Lucija

Zrna Ana

Žagar Ana

Žarko Helena

Žufić Aurora

Žugčić Valerija

Žunec Lovro

 

Popis obavijesti