U petak, 27. travnja 2018. godine, održat će se II. kolokvij za redovite i izvanredne studente neseminariste prema rasporedu koji slijedi u nastavku.

Pravo pisanja kolokvija ostvaruju samo oni studenti koji su položili prvi kolokvij i koji su uredno pohađali nastavu.

 

Petak, 27. travnja 2018., u 14 sati, Gundulićeva 10, dv. IV.

Anđelić, Anđela

Andrlić, Domagoj  

Anić, Lara

Antoljak, Karla

Antunović, Krešimir

Bakran, Marina

Balog, Elena

Barbić, Karmen

Belani, Martina

Bjelinski, Filip

Bogdan, Matea

Breznik, Petra

Briski, Sandro

Budanko, Karla

Bujan, Filip

Bulat, Margarita

Burazer, Matea  

Bušić, Ivana

Carek, Valentina

Cestar, Katarina

Cigula, Valentina

Coha, Gabrijela

Crnković, Kristijan

Cvirn, Mirta

Čančarević, Silvija

Čavlović, Dora

Čipčić, Lukrecia

Čukli, Mislav

Čukman, Mihaela

Dolenc, Bruna  

Dominović, Josipa

Drempetić, Darija

Durević, Laura

Đaković, Nikolina

Džanić, Amila

Fabris, Varia

Ferić, Margareta

Glučina, Juraj

Hariri, Rim

Harutyunyan, Nina  

Herceg, Karla

Horak, Tamara

Horvat, Doroteja

Horvatić, Petra

Hrkač, Marta

Hrustić, Lucija

Jakumetović, Josip

Jerković, Katarina

Jerković, Marta

Jukić, Anamarija

Jurić, Marijana

Jurilj, Petar

Just, Elena

Kalamar, Paola

Keserović, Monika

Kindl, Magda

Knežević, Karlo

Kokorić, Filip

Kolak, Martina

Kordić, Nora

Kostanić, Marita

Kovačević, Marinela

Križanić, Sabina

Krsnik, Lucija

Krznarić, Filip

Kulenović, Azra

Kulji, Paricija

Kurelja, Ivana

Kužić, Sara

Laškarin, Monika

Lažeta, Šimun

Letica, Frane

Majstorović, Blanka

Mandić, Dorotea

Marić, Nina

Maroshi, Mirlinda

Martić, Lucija

Martinić, Monika

Matijašević, Ema

Matković, Adrijana

Mihalić, Sanja

Mikulić, Katarina

Mikulić, Mia

Milić, Petra 66275295

Milković, Veronika

Mlinarek, Lucija

Mrković, Ivana

Nikolić, Toni

Ninić, Matija

Novak, Tereza

Pasuttini, Una

Pavelić, Tena

Pavlović, Sara

Pernar, Matea

Piletić, Mia

Piškor, Dorotea

Pištelek, Marija

Prugovečki, Petar

Radošević, Ivana

Radošević, Marija

Rašić, Lea

Renić, Klara

Renić, Luka

Rundek, Petra

Ružić, Jana

Sabljić, Kristijan

Sarić, Dina

Sertić, Nikolina

Sladonja, Adriana

Slamić, Antonija

Smiljanić, Nika

Stipić, Luka

Šegota, Katarina

Šimić, Snježana

Šimunđa, Ana

Širić, Lovro

Šodan, Vice

Špiljar, Fran

Špoljarec, Nikolina

Šturm, Dorotea

Švaco, Lorena

Švić, Luka

Turić, Ivan

Virag, Luka

Vovk, Vanja

Vučetić, Ema

Vuletić, Tatjana

Vunarić, Dora

Zelenković, Lucija

Zrna, Ana

Žagar, Ana

Žarko, Helena

Žufić, Aurora

Žugčić, Valerija

Žunec, Lovro

Popis obavijesti