Nakon što je Grad Zagreb i okolicu 22. ožujka 2020. godine pogodio najsnažniji potres u posljednjih 140 godina, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu pretrpio je velika oštećenja na svim svojim zgradama.

Uprava Fakulteta na čelu s tadašnjim dekanom, prof. dr. sc. Igorom Glihom, odmah je pokrenula hitne mjere obnove zgrada na adresama Trg Republike Hrvatske 3, Ćirilometodska 4 i Nazorova 51, radi njihovog povrata u prvobitno stanje, iz vlastitih financijskih sredstava Fakulteta, kako bi se osigurala sigurnost zgrada i stvorili uvjeti za održavanje nastave i rad fakultetskih službi. Tek po završetku tih radova,  28. siječnja 2021. objavljen je poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za obnovu sveučilišne infrastrukture od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja iz Fonda solidarnosti europske unije (FSEU.2021.MZO). Pravni fakultet se prijavio na taj poziv s ciljem refundacije uloženih sredstava. Po odobrenju prijave, 7. srpnja 2021. godine Fakultetu je  svečano uručen ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava.

No, pravi posao je tek tada počeo, jer se Fakultet našao u složenom postupku ex post provjere u sklopu koje su nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) provjeravali pravilnost svih stavki prijavljenih u projektnoj prijavi, ponajviše onih vezanih za postupke javne nabave, kao i provjeru točnosti svih računa i dokaza o plaćanju. Postupak je bio dodatno zahtjevan imajući na umu da je bila riječ o radovima koji su se istodobno odvijali na trima odvojenim objektima, kao i da se sve odvijalo u doba pandemije koronavirusa, što je dodatno otežavalo funkcioniranje Fakulteta. Na projektnoj prijavi od početka su radili naši vrijedni zaposlenici, Jelena Tadić Cegnar iz Ureda za međunarodnu suradnju i projekte, fakultetski ekonom Davor Baretić i tajnik Fakulteta Petar Ceronja uz snažnu svakodnevnu podršku nove Uprave Fakulteta na čelu s dekanom, prof. dr. sc. Ivanom Koprićem.

Nakon dugotrajnog postupka, Pravni fakultet je 28. lipnja 2023. godine zaprimio konačnu obavijest o odobrenju svih uloženih sredstava.

Pravni je fakultet dobio i povrat vlastitih sredstva uloženih u prilagodbu i uređenje dijela prostora na adresi Trg Republike Hrvatske 3 za potrebe privremenog dekanata i dijela fakultetskih službi, studentsku čitaonicu te održavanje nastave. Također, Fakultetu su refundirani i troškovi za hitne mjere sanacije na zgradi na adresi Gundulićeva 10. Oba ta povrata sredstava izvršena su u okviru poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljenog u veljači 2023. godine za Jednostavnu izravnu dodjelu (JID) iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije.

Ovim putem Uprava Fakulteta i dekan prof. dr. sc. Ivan Koprić zahvaljuju svima direktno uključenima u projekte obnove te izražava zahvalnost svim studenticama i studentima te nastavnom i nenastavnom osoblju na razumijevanju i strpljenju.

Treba naglasiti da je istovremeno, uz sve radove i tijek obnove zgrada u vlasništvu Fakulteta, Fakultet u stalnoj koordinaciji i suradnji s rektorom prof. dr. sc. Stjepanom Lakušićem, Upravom Sveučilišta u Zagrebu te stručnim službama Rektorata, budući da zgradi na adresi Trg Republike Hrvatske 14, u kojoj su do potresa bile najveće dvorane za nastavu, Knjižnica i čitaonica te većina drugih fakultetskih službi, predstoji cjelovita obnova u postupku koji vodi Sveučilište u Zagrebu.

Dodatno, Uprava Fakulteta na čelu s prof. dr. sc. Ivanom Koprićem odlučila je prijaviti i cjelovitu obnovu zgrada na adresama Trg Republike Hrvatske 3, Ćirilometodska 4 i Nazorova 51, koje su sve pojedinačno zaštićena kulturna dobra, u sklopu drugog poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU.2022.MZO.). Cjelovita obnova znači dodatno konstrukcijsko ojačanje zgrada uz prilagodbu suvremenim standardima, usklađivanje sa standardima protupožarne zaštite, energetsku učinkovitost, itd. Kako su i prijave triju projekata cjelovite obnove bile uspješne, iz Fonda solidarnosti Europske unije do 30. lipnja 2023. financirana je izrada opsežne projektno-tehničke dokumentacije. Tijekom ljeta započinju radovi u okviru cjelovite obnove na zgradi na adresi Trg Republike Hrvatske 3. Za ostale zgrade slijede postupci javne nabave za uslugu izvedbe građevinskih radova, a sredstva će se osigurati iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO).

S obzirom da je riječ o tri vrlo kompleksna infrastrukturna projekta, na provedbi cjelovite obnove radi bitno prošireni fakultetski tim. Angažman oko obnove zgrada rezultirao je i jačanjem znanja i resursa na Fakultetu kada je riječ o takvoj vrsti projekata i njihovog financiranja iz sredstava koja je Republika Hrvatska dobila od Europske unije. Sveobuhvatnom cjelovitom obnovom Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu konsolidirat će i ojačati svoje vlastite prostorne kapacitete, koji su ujedno iznimno važni za kulturno-obrazovni i vizualni identitet Sveučilišta u Zagrebu i Grada Zagreba.

Kako će i poslije dovršenja svih projekata cjelovite obnove, uključujući onaj na zgradi u kojoj je sjedište Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na adresi Trg Republike Hrvatske 14, ostati neriješeno pitanje adekvatnog prostora Knjižnice i čitaonice, Uprava Fakulteta radi na iznalaženju rješenja za nju. Ona trenutačno ne raspolaže ni jednim kvadratom svojeg prostora, a cjelokupni je knjižni fond s preko 515.000 bibliografskih jedinica iz nužde smješten izvan Fakulteta.
Novim bi se rješenjem trebalo osigurati da Knjižnica i čitaonica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja je po veličini i strukturi svojeg knjižnog fonda najveća pravna knjižnica u ovom dijelu Europe te treća po veličini knjižnica u Republici Hrvatskoj, s izrazito velikim nacionalnim baštinskim dijelom, dobije moderan i prikladno opremljen prostor za čuvanje najvrjednijeg dijela građe te za čitanje i rad studenata svih studijskih programa i razina studija te cjelokupne stručne pravne i opće javnosti.