Poštovane studentice, poštovani studenti,

online obrazac za predodabir mentora za studente integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Pravo dostupan je od 6. (ponedjeljak) do zaključno 8. (srijeda) studenog u 23:59 sati.

Prije ispunjavanja obrasca pažljivo pročitajte upute!

 

https://limesurvey.srce.hr/458363?lang=hr

Poveznici pristupate svojim JMBAG-om
(Jedinstveni Matični Broj Akademskog Građanina)

 

Studenti koji imaju obvezu izvršiti predodabir mentora mogu pristupiti obrascu neovisno je li im proveden upis u ak. god. 2023./2024. odnosno je li im upisan kolegij „Napredni seminar“  u upisni list ili je provedba upisa u tijeku.

Studenti kojima je dodijeljen mentor u prethodnim ak. god. ne ispunjavaju obrazac.

Prema popisu koji se nalazi u dodatku ove obavijesti u obrascu je potrebno navesti preferencije za izbor deset (10) željenih mentora. Redoslijed preferencija označavate brojkama pri čemu brojevi imaju slijedeće značenje.

1 = Prvi željeni izbor

2 = Drugi željeni izbor

3 = Treći željeni izbor

4 = Četvrti željeni izbor

5 = Peti željeni izbor

6 = Šesti željeni izbor

7 = Sedmi željeni izbor

8 = Osmi željeni izbor

9 = Deveti željeni izbor

10 = Deseti željeni izbor

Studentima koji ne naprave predodabir u vrijeme i na propisani način naknadni odabir neće se uvažiti. 

Popunjavanju obrasca pristupite s posebnom pažnjom jer se naknadne promjene učinjenog predodabira neće uvažiti. 

 

S poštovanjem,

Studentska služba Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Popis mentora za diplomskog rada (studij Pravo)