Prof. dr. sc. A. Uzelac – 26.2.24. u 9,00; 10,30 – Trg bana Josipa Jelačića 15

Prof. dr. sc. J. Garašić – 26.2.24. u 16,00; 17,30 – Gundulićeva, dvorana 1

Izv. prof. dr. sc. S. Aras Kramar – 22.2.24. u 8,30 – Gundulićeva, dvorana 8

Doc. dr. sc. M. Bratković – 22.2.24. u 11,30 – Gundulićeva, dvorana 8

Dr. sc. J. Brozović – 22.2.24. u 9,30; 11,30 – Gundulićeva, dvorana 9