Pravni fakultet se pridružio uskom krugu sastavnica Sveučilišta u Zagrebu kojima je odobreno ovo vrlo kompetitivno financiranje

Studij „Redesigning the Post-Industrial City“ (RePIC) kojeg u okviru UNIC-a izvode Pravni
fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu odobren je kao
Erasmus Mundus združeni studij (EMJM).

U okviru Erasmus+ programa Erasmus Mundus shema (EMJM) oznaka je IZVRSNOSTI u
nastavnom procesu visokih učilišta koja zajednički provode i međusobno priznaju EMJM
transnacionalne studijske programe i koji pridonose integraciji i internacionalizaciji europskog
prostora visokog obrazovanja.

RePIC je dvogodišnji studij koji se izvodi na engleskom jeziku namijenjen je svima koji žele steći
dodatno interdisciplinarno obrazovanje i vještine kreativnog rješavanja (design thinking) izazova
postindustrijskih gradova i njihovih stanovnika, a posebno studentima koji su završili pravo,
javnu upravu, arhitekturu, urbani dizajn, sociologiju, građevinu, geofiziku, zaštitu okoliša i sl.
Završetkom studija se stječe 120 ECTS bodova i združena diploma osam partnera UNIC
sveučilišta.

Studenti mogu birati specijalizaciju u okviru četiri modula uz obveznu fizičku mobilnost na
jednom od sveučilišta. Pravni fakultet izvodi modul Upravljanje post-industrijskim gradovima
(Governance of Post-Industrial Cities).

Pojedinosti o studiju dostupne su na https://www.unic.eu/en/repic#all

Pojedinosti o UNIC-u dostupne su na https://www.unic.eu/en/about