Popis iznimno uspješnih studenata prema Pravilniku o posebnim pravima iznimno uspješnih studenata objavljen je ovdje.

Ako smatrate da zadovoljavate uvjete za status iznimno uspješnog studenta, provjerite nalazite li se na popisu. U slučaju da niste na popisu, a smatrate da zadovoljavate uvjete prema Pravilniku javite se na: referada@pravo.hr obavezno s naznakom „status iznimno uspješnog studenta“.

Za ostvarivanje prava temeljem statusa vezano uz ispite i seminare javite se nadležnim referentima.

Za korištenje bibliotečkog fonda javite se na: knjiznica@pravo.hr