Sveučilište u Zagrebu
1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2024./25.

VAŽNO: MOLIMO ZAINTERESIRANE STUDENTE DA POMNO PROČITAJU CIJELI TEKST NATJEČAJA TE DA SVOJE POTPUNE PRIJAVE  (PRIJAVNU DOKUMENTACIJU) ŠALJU NA E-MAIL ADRESU erasmus@pravo.hr.
NAPOMENA: Referada će ishoditi ovjeru ECTS koordinatora na natječajnoj dokumentaciji.  Ljubazno molimo studente da natječajnu dokumentaciju ne šalju direktno ECTS koordinatorima niti prodekanici za nastavu nego isključivo na adresu: erasmus@pravo,hr.
Dostava prijavne dokumentacije: 15.06.-20.07.2024.

LINK