Temeljem provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 46/2024 od 19. travnja 2024., na mrežnim stranicama Euraxess portala i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za izbor jednog/e zaposlenika/ce na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta/ice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo na Katedri za financijsko pravo i financijska znanost, izabrana je dr. sc. IRENA KLEMENČIĆ.