U ponudi obrazovnih programa Srca dostupan je novi tečaj za samostalno učenje: „Analiza podataka u istraživačkim projektima“. Tečaj je namijenjen istraživačima, studentima prijediplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija te svima koji su zainteresirani za analizu podataka i pisanje radova o istraživačkim projektima.

Cjeline tečaja prate etape analize podataka u znanstvenim projektima, kao i tehnologije koje potpomažu oblikovanje i dijeljenje rezultata analize. Polaznik se upoznaje s oblikovanjem Quarto dokumenata koji omogućuju povezivanje programskog kôda analize, njegovih rezultata, tablica i slika u jedan uređeni dokument. Obrađuju se postupci Uvoza podataka i Čišćenja podataka, s predstavljenim rješenjima čestih teškoća u ovim fazama analize. U cjelinama u kojima su predstavljene Metode deskriptivne statistike i Metode inferencijalne statistike korišteni podaci se detaljnije opisuju i prikazuju, te se statističkim testovima provjeravaju istraživačke hipoteze. Dodatni alati te obrazovni programi i usluge Srca mogu pridonijeti unaprjeđenju različitih aspekata rada na istraživačkom projektu, od verzioniranja izrađenih materijala do pohranjivanja istraživačkih podataka i napisanih radova te korištenja usluga Naprednog računanja za zahtjevne i dugotrajne izračune.

Upis i trajanje tečaja nisu vremenski ograničeni te polaznici tečaj mogu pohađati vlastitim tempom. U tečaju su primjeri pisani u programskim jezicima R i Python, te su dostupne i dodatne vježbe za polaznike koji se bolje žele upoznati s određenim sadržajima unutar cjelina.
Sve cjeline tečaja istovremeno su otvorene, a polaznici mogu prolaziti kroz sve cjeline tečaja redom ili pregledati samo dijelove tečaja koji ih zanimaju. Po završetku tečaja polaznicima koji su pregledali sve cjeline i prošli sve provjere znanja dodjeljuje se potvrda o završenom tečaju i digitalna značka. Svi polaznici tečaja Analiza podataka u istraživačkim projektima stječu digitalne kompetencije iz područja informacijska i podatkovna pismenost, komunikacija i suradnja, stvaranje digitalnog sadržaja i rješavanje problema prema Europskom okviru digitalnih kompetencija za građane.

Tečaju možete pristupiti na poveznici: www.srce.unizg.hr/edu/programiranje/S200