Slijedom pojašnjenja Ministarstva znanosti i obrazovanja o primjeni čl. 80. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (dalje: ZVOZD, NN 119/22), a u svezi s čl. 48. st. 5. Pravilnika o studiju Pravnog fakulteta (dalje: Pravilnik):

  1. Studenti koji su prvi put upisali studij prije stupanja na snagu ZVOZD-a (zaključno s generacijom 2022./2023.) i ako zatraže na način propisan Pravilnikom, za vrijeme mirovanja prava i obveza mogu polagati ispite i stjecati ECTS bodove ako su za polaganje ispita stečeni uvjeti.
  2. Studenti koji su prvi put upisali studij nakon stupanja na snagu ZVOZD-a (počevši od generacije 2023./2024.) za vrijeme mirovanja prava i obveza ne mogu polagati ispite i stjecati ECTS bodove.

Prilog: Mirovanje prava i obveza studenta, čl. 80. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti – odgovor, daje se (klasa: 602-04/23-10/00146, urbroj: 533-04-23-0002, 10. listopada 2023.)