Pozivamo sve zainteresirane studente, ali i nastavno osoblje, na predstavljanje partnerskog Sveučilište Koç iz Istanbula koje će se održati u utorak, 7. svibnja u 11 sati u dvorani III u Ćirilometodskoj ulici. Sveučilište Koç jedno je od 10 sveučilišta s kojima smo umreženi u sklopu Europskog sveučilišta postindustrijskih gradova “UNIC”, a studenti i nastavnici mogu provesti boravak tamo u sklopu Erasmus natječaja. Izlaganje je organizirano u sklopu radne posjete kolege Zikri Mert Demircana koji će idući tjedan boraviti na Pravnom fakultetu u sklopu Erasmus natječaja za nenastavno osoblje.