Dr. sc. Anamarija Musa, izvanredna profesorica Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabrana je danas, 4. listopada 2022. godine, na 1. izvanrednoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu, za prorektoricu za upravljanje kvalitetom i etiku Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Rektora Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Stjepana Lakušića.

Izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa zaposlena je na Pravnom fakultetu u Zagrebu od 2001. U znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice u području društvenih znanosti, polje Pravo, grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost. U nastavi na Pravnom fakultetu kolegica Musa sudjeluje na svim razinama, kao i na specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Na Pravnome fakultetu bila je koordinatorica za upravljanje kvalitetom (2011.-2013.), članica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom (2011.-2015. i 2017.-2019.), predsjednica Odbora za cjeloživotno učenje (2019.-2022.) te članica Povjerenstva za reakreditaciju Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je u mnogim europskim, međunarodnim, bilateralnim i domaćim znanstvenim projektima. Objavila je, samostalno ili u suautorstvu, više od 60 znanstvenih i stručnih radova i publikacija. Od 2013. do 2018. obnašala je javnu dužnost Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske temeljem izbora od strane Hrvatskog sabora. Predsjednica je Akademije pravnih znanosti Hrvatske od 2022. godine.

Zaposlenici, Uprava i Dekan Pravnoga fakulteta u Zagrebu čestitaju svojoj uvaženoj kolegici izv. prof. dr. sc. Anamariji Musa na izboru na tu važnu i odgovornu dužnost.