Poštovani,

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavila je natječaj za obavljanje studentske stručne prakse u 2024. godini za studente ekonomije, prva i matematike, a prijave se primaju do 2. lipnja 2024. godine.

Studenti zainteresirani za obavljanje praktične nastave u HANFA-i s ciljem priznavanja ECTS bodova iz upisanog kolegija “Praktična nastava/pravne klinike/moot court” uz prijavu na natječaj prijavljuju se (s jednakom dokumentacijom) i putem aplikacije dostupne na mrežnoj stranici Fakulteta.