Sedmero studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu provelo je prošli tjedan u Poljskoj, sudjelujući u Erasmus BIP programu na temu “Developing cyber resilience skills”. Koordinator programa je Sveučilište Kazimierz Wielki, a kao partneri sudjelovali su Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Bukureštu iz Rumunjske i Sveučiliste Matej Bel iz Slovačke.

U virtualnom dijelu nastave aktivno je sudjelovala i prof.dr.sc. Nina Gumzej s Katedre za pravo informacijskih tehnologija kojoj zahvaljujemo na angažmanu.

“Kada govorimo o Erasmus+ BIP programu (blended intensive programme) važno je naglasiti da se radi o kombiniranom programu koji uključuje i virtualni dio mobilnosti i obvezni fizički dio mobilnosti od najmanje 5 dana, a u programu moraju sudjelovati minimalno 3 institucije iz 3 različite države EU-a. Iako prijava može djelovati zahtjevno, u takvim kraćim programima mobilnosti vidim veliki potencijal za studente, ali i nastavno osoblje Pravnog fakulteta sa svih studija jer je često lakše, ali i učinkovitije organizirati kraće programe tijekom kojih se na intenzivan i kvalitetan način u internacionalnom okruženju mogu obrađivati mnoge zanimljive teme. Posebno me vesele pozitivne poruke i dojmovi naših sedmero studenata koje mi šalju ovih dana”, poručuje Jelena Tadić Cegnar iz Ureda za međunarodnu suradnju.

U rujnu će Fakultet sudjelovati u još jednom BIP programu u Ljubljani koji je namijenjen studentima i nastavnicima socijalnog rada, a u pripremi je i prijava za još jedan zanimljiv BIP program u sklopu UNIC mreže.

Uskoro će Sveučilište objaviti novi BIP natječaj za programe s početkom realizacije od siječnja 2024. godine, a u programu Fakultet može biti u ulozi partnera, ali i koordinatora za što se predviđena posebna financijska sredstva za organizaciju. Potičemo zainteresirane nastavnike koji imaju ideju ili prijedlog za suradnju da se već sada obrate fakultetskom Uredu za međunarodnu suradnju i kolegici Jeleni Tadić Cegnar za dogovore oko potencijalne prijave i daljnjih koraka.