Predmet 5. godine „Razvoj međunarodnog prava“

Predavanja iz kolegija Razvoj međunarodnog prava održavat će se ponedjeljkom od 10 sati u dvorani I, Ćirilometodska 4.

Prvi sastanak bit će u ponedjeljak, 20. veljače.

Predmet 5. godine „Diplomatsko i konzularno pravo“

Predavanja iz kolegija Diplomatsko i konzularno pravo održavat će se utorkom od 13 sati u dvorani I, Ćirilometodska 4.

Prvi sastanak bit će u utorak, 21. veljače.

Predmet 5. godine „Pravo međunarodnih organizacija“

Predavanja iz kolegija Pravo međunarodnih organizacija održavat će se srijedom od 11 sati u dvorani I, Ćirilometodska 4.

Prvi sastanak bit će u srijedu, 22. veljače.

Predmet 5. godine „Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava“

Predavanja iz kolegija Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava održavat će se četvrtkom od 11 sati u dvorani I, Ćirilometodska 4.

Prvi sastanak bit će u četvrtak, 23. veljače.

Predmet 5. godine „Međunarodno pravo mora“

Predavanja iz kolegija Međunarodno pravo mora održavat će se četvrtkom od 13 sati u dvorani I, Ćirilometodska 4.

Prvi sastanak bit će u četvrtak, 23. veljače.

Popis obavijesti