prof. dr. sc. Marko Baretić
prof. dr. sc.
Marko Baretić

Glavna područja istraživanja: hrvatsko i europsko građansko pravo, obvezno pravo (ugovorno i odštetno); hrvatsko i europsko pravo zaštite potrošača

 

Obrazovanje i radno iskustvo:

Diplomirao pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, diplomski studij (1995). Diplomirao na poslijediplomskom tečaju iz međunarodnog trgovačkog prava, prava Europske unije, prava Svjetske trgovinske organizacije te prava međunarodne trgovačke arbitraže na Asser College Europe na Asser institutu, den Haag, Nizozemska (1998). Magistrirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu “Predugovorna odgovornost za štetu” (2001). Doktorirao na istom Fakultetu na temu “Građanskopravna odgovornost za neispravan proizvod” (2006). Položio pravosudni ispit (2004).

Nakon što je nekoliko godina radio kao pravnik u trgovačkom društvu, zapošljava se na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za građansko pravo kao asistent (1997). Od 2011. je izvanredni professor na Katedri za građansko pravo.  Od 2007. do 2009. je prodekan za nastavu na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2013. je prodekan za međunarodne odnose na istom Fakultetu.

Trenutačno predaje kolegije građanskog prava (opći dio građanskog prava, obvezno pravo, stvarno pravo, nasljedno pravo) i zaštite potrošača (hrvatsko pravo zaštite potrošača i europsko pravo zaštite potrošača) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na diplomskom i poslijediplomskom studiju. Od 2008. do 2010. predavao Stvarno pravo u središnjoj i istočnoj Europi na ljetnoj školi Indiana University School of Law – Indianapolis u Mlinima, Hrvatska.

Član brojnih radnih skupina za izradu zakona u Republici Hrvatskoj, uključujući Zakon o obveznim odnosima, Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o nedopuštenom oglašavanju. Član radne skupine u pregovorima za pristup EU za poglavlje 28. Zaštita potrošača i zdravlja. Trenutačno predstavnik Republike Hrvatske u radnoj skupini III (on-line rješavanje sporova) UNCITRAL-a.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Uredničke knjige
 

1. Liber amicorum Petar Klarić: zbornik radova u čast prof. dr. sc. Petru Klariću / Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Baretić, Marko; Nikšić, Saša; Petrak, Marko; Karlović, Tomislav (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Baretić, Marko.
Croatia // Digest of European Tort Law - Volume 3: Essential Cases on Misconduct / Winiger, Benedict ; Karner, Ernst ; Oliphant, Ken (ur.).
Berlin/Boston : De Gruyter, 2018.

2. Baretić, Marko.
Croatia // European Tort Law - Basic Texts, 2nd Edition / Karner, Ernst ; Oliphant, Ken ; Steininger, Barbara C (ur.).
Vienna : Jan Sramek Verlag, 2018. Str. 43-63.

3. Baretić, Marko; Petrović, Siniša.
Enforcement and Effectiveness of Consumer Law in Croatia // Enforcement and Effectiveness of Consumer Law / Michlitz, Hans-W. ; Saumier, Genevieve (ur.).
Cham, Switzerland : Springer, 2018. Str. 203-226.

4. Baretić, Marko.
Tort Law // Introduction to the Law of Croatia / Josipović, Tatjana (ur.).
Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2014. Str. 161-190.

5. Baretić, Marko.
Product liability in medicine // Legal and forensic medicine / Beran, Roy G. (ur.).
Berlin ; Heidelberg : Springer, 2013. Str. 1805-1835.

6. Baretić, Marko.
Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj nakon ulaska u Europsku uniju : jesmo li implementacijom europskog prava izgradili sustav zaštite potrošača? // Strengthening consumer protection in Serbia = Jačanje zaštite potrošača u Srbiji : Liber Amicorum Svetislav Taboroši / Bourgoignie, Thierry ; Jovanić, Tatjana (ur.).
Beograd : Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2013. Str. 65-112.

7. Baretić, Marko.
Treba li se u hrvatskom obveznom pravu koristiti konceptima pozitivnog i negativnog pogodbenog interesa? // Liber Amicorum Petar Klarić / Josipović, Tatjana ; Gliha, Igor ; Baretić, Marko ; Nikšić, Saša ; Petrak, Marko ; Karlović, Tomislav (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. Str. 425-465.

8. Baretić, Marko.
Predugovorna odgovornost za štetu // Odgovornost za štetu i osiguranje od odgovornosti za štetu / Hercigonja, Jasminka ; Kuzmić, Marica (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2011. Str. 3-30.

9. Baretić, Marko.
Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj // Od caveat emptor do caveat venditor / Mićunović, Miodrag (ur.).
Kragujevac : Pravni fakultet Sveučilišta u Kragujevcu, 2009. Str. 71-104.

10. Baretić, Marko.
Individualna i kolektivna zaštita potrošača u hrvatskom pravu // Republika Hrvatska na putu prema Europskom pravosudnom području - rješavanje trgovačkih i potrošačkih sporova / Tomljenović, Vesna ; Čulinović Herc, Edita ; Butorac Malnar, Vlatka (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2009. Str. 241-286.

11. Baretić, Marko; Nikšić, Saša.
Croatia // Pure Economic Loss / Palmer, Vernon Valentine ; Bussani, Mauro (ur.).
London, New York : Routledge, Cavendish, 2009. Str. 89-113.

12. Baretić, Marko.
Građanskopravna odgovornost za neispravan proizvod u medicini // Građanskopravna odgovornost u medicini / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008.. Str. 53-82.

13. Baretić, Marko.
Ugovor o građenju te prava i obveze ugovornih strana // Nekretnine kao objekti imovinskih prava / Jelčić, Olga (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2008.. Str. 169-196.

14. Baretić, Marko.
Usklađivanje hrvatskog obveznog prava s pravnom stečevinom Europske zajednice // Drugi skopsko-zagrebački kolokvij / Borče Davitkovski (ur.).
Skopje : Pravni fakultet "Sv. Kril i Metodij "Sveučilišta "Justinijan Prvi" u Skopju, 2008.. Str. 51-74.

15. Baretić, Marko; Nikšić, Saša.
Croatia // The CISG and its Impact on National Legal Systems / Ferrari, Franco (ur.).
Munich : Sellier European Law Publishers, 2008. Str. 93-105.

16. Baretić, Marko.
Sadržaj osobnog prava na slobodu u kontekstu građanskopravne odgovorosti za štetu // Liber Amicorum Nikola Gavella - Građansko pravo u razvoju / Gliha, Igor ; Josipović, Tatjana ; Belaj, Vlado ; Baretić, Marko ; Nikšić, Saša ; Ernst, Hano, Keglević, Ana ; Matanovac, Romana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007. Str. 447-481.

17. Baretić, Marko.
Položaj vjerovnika u odnosima s potrošačima prema novom Zakonu o zaštiti potrošača // Zaštita vjerovnika - financijski, pravni i porezni aspekti / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2007. Str. 263-289.

18. Gliha, Igor; Baretić, Marko; Nikšić, Saša.
Pure Economic Loss in Croatian Law // European Tort Law Eastern and Western Perspectives / Bussani, Mauro (ur.).
Bern : Staempfli Publishers Ltd, 2007. Str. 249-293.

19. Baretić, Marko.
Povreda prava na slobodu // Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2006. Str. 135-181.

20. Baretić, Marko.
Utjecaj pravila o zaštiti potrošača na zaštitu vjerovnika // Zaštita vjerovnika, pravni, porezni i računovodstveni aspekti / Grubić, Vesna (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2006. Str. 87-125.

21. Baretić, Marko.
Odgovornost za neispravan proizvod // Zakon o obveznim odnosima : najznačajnije izmjene, novi instituti / Kuzmić, Marija ; Šumelj, Ante (ur.).
Zagreb : Inžinjerski biro, 2005.. Str. 220-276.

22. Baretić, Marko.
Odgovornost za neispravan proizvod // Zakon o parničnom postupku : sa sudskom praksom, bilješkama, napomenama, prilozima i abecednim kazalom / Grbin, Ivo (ur.).
Zagreb : Organizator, 2005. Str. 207-226.

23. Baretić, Marko.
Zaštita potrošača u Europskoj zajednici // Europsko privatno pravo / Hrabar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2002. Str. 147-206.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Gavella, Nikola; Ernst, Hano; Belaj, Vlado; Jug, Jadranko; Nikšić, Saša; Gliha, Igor; Josipović, Tatjana; Radionov, Nikoleta; Marin, Jasenko; Baretić, Marko.
Stvarno pravo - posebna pravna uređenja / Gavella, Nikola (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011.

2. Baretić, Marko.
Zakon o zaštiti potrošača s napomenama, bilješkama, prilozima i stvarnim kazalom / Kuzmić, Marica (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2003.

3. Baretić, Marko; Dika, Mihajlo; Jordanić, Branko; Josipović, Tatjana; Marijan, Ranko; Pogarčić, Zdenka.
Obveze trgovca u sustavu zaštite potrošača / Dika, Mihajlo ; Pogarčić, Zdenka (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2003.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Baretić, Marko.
Croatia. // European Tort Law Yearbook - European Tort Law 2017. 8 (2018) , 1; 73-106 (članak, znanstveni).

2. Baretić, Marko.
Croatia. // European Tort Law Yearbook - European Tort Law 2016. 1 (2017) ; 80-104 (članak, znanstveni).

3. Baretić, Marko.
Croatia. // European Tort Law Yearbook / European Tort Law 2015. 1 (2016) ; 76-104 (članak, znanstveni).

4. Baretić, Marko.
Croatia. // European Tort Law Yearbook / European Tort Law 2014. 1 (2015) ; 88-115 (članak, znanstveni).

5. Baretić, Marko.
Croatia. // European Tort Law Yearbook - European Tort Law 2013. 1 (2014) , -; 93-138 (članak, znanstveni).

6. Baretić, Marko; Nikšić, Saša.
Legal Culture and Legal Transplants Croatian National Report. // ISAIDAT Law Review. 1 (2011) ; 1-23 (članak, znanstveni).

7. Baretić, Marko.
Pojam i funkcije neimovinske štete prema novom Zakonu o obveznim odnosima. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 56 (2006) , posebni broj; 461-498 (članak, znanstveni).

8. Baretić, Marko.
Načelo savjesnosti i poštenja u obveznom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 24 (2003) , 1; 571-616 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Baretić, Marko.
Zaštita potrošača - novina u našem pravnom sustavu. // Pravo u gospodarstvu. - (2002) , 4; - (kongresno priopćenje, stručni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Baretić, Marko.
Implementacija prava Europske zajednice o zaštiti potrošača u hrvatsko pravo // Zbornik XLI.susreta pravnika / Barbić, Jakša ; Giunio, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2003. 223-259 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Petrović, Siniša; Baretić, Marko.
National report for Croatia on Consumer Protection // .
(predavanje,objavljeni rad).

2. Baretić, Marko; Markovinović, Hrvoje.
Nepoštene ugovorne odredbe - opća i posebna uređenja // Zbornik 50. susreta pravnika, Opatija 2012. / Barbić, Jakša ; Giunio, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2012. 57-132 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Baretić, Marko.
Odgovornost trgovca za štetu uzrokovanu potrošaču - de lege lata i de lege ferenda // Obveze trgovaca u zaštiti potrošača - aktualna pitanja / Pogarčić, Zdenka (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2004. 53-81 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Baretić, Marko; Markovinović, Hrvoje.
Personal Guarantees between Commercial Law and Consumer Protection // .
(pozvano predavanje,sažetak).

2. Baretić, Marko; Rajčić, Davor.
Insurance // Proceedings of 8th International Conference in Organization, Technology and Management in Construction.
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

3. Baretić, Marko; Rajčić, Davor.
Liability for defective products // Proceedings of 8th International Conference in Organization, Technology and Management in Construction.
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Baretić, Marko.
Hrvatsko uređenje odgovornosti za neispravan proizvod // --.
(predavanje,neobjavljeni rad).
 
  Druge vrste radova
 

1. Josipović, Tatjana; Baretić, Marko.
Ugovori o nekretninama ; Ugovor o posredovanju, 2006. (priručnik).