prof. dr. sc. Marko Baretić
prof. dr. sc.
Marko Baretić

Glavna područja istraživanja: hrvatsko i europsko građansko pravo, obvezno pravo (ugovorno i odštetno); hrvatsko i europsko pravo zaštite potrošača

 

Obrazovanje i radno iskustvo:

Diplomirao pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, diplomski studij (1995). Diplomirao na poslijediplomskom tečaju iz međunarodnog trgovačkog prava, prava Europske unije, prava Svjetske trgovinske organizacije te prava međunarodne trgovačke arbitraže na Asser College Europe na Asser institutu, den Haag, Nizozemska (1998). Magistrirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu “Predugovorna odgovornost za štetu” (2001). Doktorirao na istom Fakultetu na temu “Građanskopravna odgovornost za neispravan proizvod” (2006). Položio pravosudni ispit (2004).

Nakon što je nekoliko godina radio kao pravnik u trgovačkom društvu, zapošljava se na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za građansko pravo kao asistent (1997). Od 2011. je izvanredni professor na Katedri za građansko pravo.  Od 2007. do 2009. je prodekan za nastavu na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2013. je prodekan za međunarodne odnose na istom Fakultetu.

Trenutačno predaje kolegije građanskog prava (opći dio građanskog prava, obvezno pravo, stvarno pravo, nasljedno pravo) i zaštite potrošača (hrvatsko pravo zaštite potrošača i europsko pravo zaštite potrošača) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na diplomskom i poslijediplomskom studiju. Od 2008. do 2010. predavao Stvarno pravo u središnjoj i istočnoj Europi na ljetnoj školi Indiana University School of Law – Indianapolis u Mlinima, Hrvatska.

Član brojnih radnih skupina za izradu zakona u Republici Hrvatskoj, uključujući Zakon o obveznim odnosima, Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o nedopuštenom oglašavanju. Član radne skupine u pregovorima za pristup EU za poglavlje 28. Zaštita potrošača i zdravlja. Trenutačno predstavnik Republike Hrvatske u radnoj skupini III (on-line rješavanje sporova) UNCITRAL-a.

Više

Edukacija

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597 561
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 26/II
Katedra/služba:
Građansko pravo
Konzultacije:

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .


, .