doc. dr. sc. Mario Jelušić
doc. dr. sc.
Mario Jelušić

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1990

Godina magistriranja: 1994

Godina doktoriranja: 1994

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597 516
Katedra/služba:
Ustavno pravo
Konzultacije:

četvrtkom u 8,00 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Jelušić, Mario; Šarin, Duška.
Vladavina prava i uloga Ustavnog suda Republike Hrvatske u izvršavanju upravnih i upravnosudskih odluka. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 52 (2015) , 1; 175-201 (članak, znanstveni).

2. Jelušić, Mario; Šarin, Duška.
Ustavnopravni aspekti određivanja naknade za potpuno izvlaštenje. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 36 (2015) , 2; 813-843 (članak, znanstveni).

3. Jelušić, Mario.
Javno vlasništvo u pravnom sustavu Republike Hrvatske. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 46 (2009) , 1; 151-165 (članak, znanstveni).

4. Jelušić, Mario.
Zakonsko uređenje financiranja političkih stranaka i izborne promidžbe. // Informator. * (2006) , 5480; 1-3 (članak, znanstveni).

5. Jelušić, Mario.
Financiranje izborne kampanje i hrvatsko izborno zakonodavstvo. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 51 (2001) , 6; 1363-1380 (članak, znanstveni).

6. Jelušić, Mario.
Institucije odgovornosti vlade Saboru Republike Hrvatske. // Zbornik Diplomatske akademije. 2 (1997) ; 49-64 (članak, znanstveni).

7. Jelušić, Mario.
O dvodomnom sustavu i njegovoj primjeni u Republici Hrvatskoj. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 18 (1997) , 2; 403-423 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Jelušić, Mario.
Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5820 (2009) ; 1-3 (članak, ostalo).

2. Jelušić, Mario.
Ustavne promjene i jednakost biračkog prava. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5821 (2009) , Ustavni vidici br.6.; 4-6 (članak, ostalo).

3. Jelušić, Mario.
Međunarodni simpozij u Seulu o diobi vlasti i ustavnom sudovanju u 21. stoljeću. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5693 (2008) ; 1-3 (članak, ostalo).

4. Jelušić, Mario.
Prekogranična suradnja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5537 (2007) ; 1-3 (članak, ostalo).

5. Jelušić, Mario.
Novine u Zakonu o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5518 (2007) ; 1-2 (članak, ostalo).

6. Jelušić, Mario.
Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske. // Informator. * (2006) , 5447; 1-3 (članak, ostalo).

7. Jelušić, Mario.
Financiranje političkih stranaka i izbora u Republici Hrvatskoj. // Informator. * (2006) , 5392; 1-3 (članak, stručni).

8. Jelušić, Mario.
Financiranje izborne kampanje u predsjedničkim izborima. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. LII (2004) , 5261-5262; 1-3 (članak, stručni).

9. Jelušić, Mario.
Ususret izborima za predsjednika Republike Hrvatske. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. LII (2004) , 5287; 1-3, 24 (članak, stručni).

10. Jelušić, Mario.
U povodu Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske U-I-2495/00 od 11. svibnja 2004.. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 52 (2004) , 5290; 5 (članak, stručni).

11. Jelušić, Mario.
Izmjene i dopune Zakona o izborima u Hrvatski sabor. // Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 51 (2003) , 5130; 1-3 (članak, stručni).

12. Jelušić, Mario.
Sadržajna usklađenost Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture s Ustavom. // Informator - instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 50 (2002) , 5002; 1-3 (članak, ostalo).

13. Jelušić, Mario.
Temeljne odredbe novog zakona o izborima zastupnika u Hrvatski državni Sabor. // Informator. 1999 (1999) , 4767; 1-2 (članak, stručni).

14. Jelušić, Mario.
Sloboda udruživanja u hrvatskom i europskom pravu. // Informator. 1999 (1999) , 4742-4743; 1-2 (članak, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Jelušić, Mario.
O jednakosti biračkog prava u Ustavu Republike Hrvatske // Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske / Bačić, Arsen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2011. 473-483 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Jelušić, Mario.
O evoluciji ideje federalizma u hrvatskih ustavnih teoretičara // Primjena federalnog načela i pouke ustavne reforme / Smerdel, Branko (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2007. 189-203 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Jelušić, Mario.
Nužnost zakonskog uređenja financiranja političkih stranaka i izborne promidžbe // Kriza i transformacija političkih stranaka / Matanović, Erna ; Milardović, Anđelko ; Pauković, Davor ; Vidović, Davorka (ur.).
Zagreb : Centar za politološka istraživanja, 2007. 125-137 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Jelušić, Mario.
Jedinice lokalne i područne samouprave u prekograničnoj suradnji ; europski modeli i hrvatsko pravo // Prekogranična i regionalna suradnja, Zbornik radova / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Barić, Sanja (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2007. 41-53 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Jelušić, Mario; Šarin, Duška.
Međunarodna pravosudna konferencija posvećena načelu vladavine prava // .
(predavanje,sažetak).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Palić, Mato.
Izborni sustavi i hrvatska iskustva njihove primjene / doktorska disertacija.
Osijek : Pravni fakultet, 15.10. 2010., 347 str. Voditelj: Jelušić, Mario.
 

Profesionalni interesi i članstva

Ustavno pravo

Uvod u političke znanosti

Povijest zaposlenja

Mario Jelušić docent je na Katedri za ustavno pravo. Pored izvođenja nastave iz kolegija Ustavno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu i izbornog kolegija Uvod u političke znanosti, predaje Ustavno pravo također i na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Predavač je i na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske na kolegiju Politički sustav i ustroj državne uprave Republike Hrvatske. Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Hrvatske udruge za ustavno pravo, te Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu. Dugogodišnji je član Upravnog odbora Društva za kulturnu suradnju sa Francuskom "Alliance française" u Zagrebu. Govori i piše francuskim, engleskim i talijanskim jezikom.