Krunoslav Fučkor, dipl.nov.
Krunoslav Fučkor,
dipl.nov.

Više

Edukacija

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
01/4564-378
Katedra/služba:
Savjetnik za razvoj sadržaja za e-učenje i web-urednik-stručni savjetnik