KATEDRA ZA KAZNENO PROCESNO PRAVO:
Repozitorij

U akademskoj godini 2018./19. Katedra za kazneno procesno pravo organizira tri provjere znanja iz predmeta Kazneno procesno pravo. Provjerama znanja mogu pristupiti redoviti i izvanredni studenti koji redovito pohađaju predavanja, a studenti koji ih uspješno polože bit će oslobođeni pisanog dijela ispita na ispitnim rokovima u veljači i u travnju 2019.

Za detalje obavijesti odabrati "Pročitaj više".

U akademskoj godini 2018./19. Katedra za kazneno procesno pravo organizira tri provjere znanja iz predmeta Kazneno procesno pravo. Provjerama znanja mogu pristupiti redoviti i izvanredni studenti koji redovito pohađaju predavanja, a studenti koji ih uspješno polože bit će oslobođeni pisanog dijela ispita na ispitnim rokovima u veljači i u travnju 2019. godine.

 

Redovitim pohađanjem predavanja smatra se dolazak na dvije trećine predavanja prema satnici za redovite odnosno izvanredne studente. Kako bi ispunili uvjet za izlazak na prvu provjeru znanja, u razdoblju od 2. listopada do 23. studenog ove godine redoviti studenti moraju prisustvovati na najmanje 9 predavanja. U istom razdoblju izvanredni studenti moraju prisustvovati na najmanje 4 predavanja.  

 

Prva i druga provjera održavaju se po sustavu „zatvorene knjige“, a treća provjera sastoji se od rješavanja slučaja uz pomoć Zakona o kaznenom postupku i drugih relevantnih zakona. Detaljne informacije o provjerama znanja studenti će dobiti na predavanjima.

 

Provjere za redovite studente održat će se prema sljedećem rasporedu:

 

Prva provjera: u tjednu od 3. do 7. prosinca 2018.

Druga provjera: u tjednu od 14. do 18 siječnja 2019.

Treća provjera: četvrtak, 24. siječnja 2019. u 11 sati

 

Točni termini održavanja provjera bit će objavljeni naknadno.

 

GRADIVO ZA PROVJERE ZNANJA IZ KAZNENOG PROCESNOG PRAVA

 

1. Prva provjera znanja

 

A. Institucije (uz odgovarajuće odredbe Zakona o kaznenom postupku):

 

Prvo poglavlje: Pojam i svrha kaznenog procesnog prava                                         str. 1 - 27

Drugo poglavlje: Kazneno procesno pravo kao dio državnog poretka                      str. 29 - 53

Treće poglavlje: Izvori kaznenog procesnog prava – njihov postanak i važenje       str. 55 - 82

Četvrto poglavlje: Načela kaznenog procesnog prava

                I. Pojam i svrha načela kaznenog procesnog prava                                    str. 83 – 86

                II. Važeća načela hrvatskog kaznenog procesnog prava                           

a) Načela koja se odnose na pokretanje i započinjanje kaznenog postupka   str. 86 - 113                                                                                                        

            c) Načela koja se odnose na ustrojstvo kaznenih sudova                               str. 138 - 150

Peto poglavlje: Subjekti kaznenog postupka                                                              str. 191 - 261

Šesto poglavlje: Opći pojmovi o radnjama u kaznenom postupku                          str. 263 - 288

Osmo poglavlje: Radnje i mjere procesne prisile u kaznenom postupku                            

     I. Općenito o Ustavnom dopuštenju ograničenja temeljnih prava i sloboda         str. 303 – 315

   III. Mjere osiguranja prisutnosti okrivljenika i druge mjere opreza                        str. 359 - 407

                

 

2. Druga provjera znanja

 

A. Institucije (uz odgovarajuće odredbe Zakona o kaznenom postupku):

 

Četvrto poglavlje: Načela kaznenog procesnog prava

                II. Važeća načela hrvatskog kaznenog procesnog prava                             

                               b) Načela koja se odnose na vođenje kaznenog postupka        str. 113 - 138

                               d) Stožerno načelo kaznenog procesnog prava                         str. 150 - 190

Sedmo poglavlje: Odluke suda u kaznenom postupku                                            str. 289 - 302

Osmo poglavlje: Radnje i mjere procesne prisile u kaznenom postupku                             

                II. Radnje i mjere procesne prisile radi pribavljanja dokaza i predmeta str. 315 – 359

Deveto poglavlje: Utvrđivanje činjenica u kaznenom postupku                             str. 409 - 520

 

B. Primjerovnik (uz odgovarajuće odredbe Zakona o kaznenom postupku):

 

III. Izvidi, istraživanje i istraga                                                                                  str. 45 – 56

VI. Međupostupak: optuživanje s kontrolom optužnice                                            str. 127 - 135

VII. Rasprava                                                                                                              str. 151 - 157

VIII. Postupak o pravnom lijeku – žalba                                                                    str. 205 - 209

 

3. Treća provjera znanja

 

A. Primjerovnik (uz odgovarajuće odredbe Zakona o kaznenom postupku):

 

I. Subjekti kaznenog postupka                                                                                  str. 1 – 26

II. Nadležnost sudova                                                                                                 str. 27 – 44

III. Izvidi, istraživanje i istraga                                                                                  str. 45 – 80

IV. Mjere osiguranja prisutnosti okrivljenika i druge mjere opreza                          str. 81 – 101

V. Dokazne radnje                                                                                                      str. 103 – 126

VI. Međupostupak: optuživanje s kontrolom optužnice                                            str. 127 – 150

VII. Rasprava                                                                                                              str. 151 – 204

VIII.Postupak o pravnom lijeku – žalba                                                                     str. 205 - 248

IX. Izvanredni pravni lijekovi                                                                         str. 249 - 262

Popis obavijesti