OBAVIJESTI:
Penitencijarno pravo
Repozitorij

Studenti koji su redovito pohađali predavanja iz penitencijarnog prava mogu pristupiti pisanom dijelu ispita u ponedjeljak 22. siječnja 2018. u 9 sati (dvorana V, TMT 14/II).  Redovito pohađanje predavanja podrazumijeva dolazak na najmanje 7 predavanja. Studenti moraju ispunjavati uvjete za prijavu te prijaviti polaganje ispita na ispitnim rokovima u veljači ili travnju 2018.

Svi studenti koji namjeravaju pristupiti ispitu 22. siječnja trebaju se prijaviti e-mailom na elizabeta.ivicevic@pravo.hr do nedjelje 21. siječnja 2018. u 18 sati.

Popis obavijesti