OBAVIJESTI I MATERIJALI:
Ljudska prava i kazneno pravosuđe
Repozitorij

 

LJUDSKA PRAVA I KAZNENO PRAVOSUĐE

Ak. god. 2019/2020. – zimski semestar

 Utorak (8,30 – 11h sati), dvorana V, TRH 14/II

 

  Datum

  Tema

   Predavačica

 15.10.2019.

  8-11h

  Uvodno predavanje

  Vijeće Europe

  Europska konvencija za zaštitu  ljudskih prava i temeljnih sloboda

 prof.dr.sc. Z. Đurđević

 22.10.2019.

 

  Europski sud za ljudska prava: nastanak, razvoj, nadležnost, temeljna načela

  prof.dr.sc. E. Ivičević Karas

 29.10.2019.

 Izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava

  Štefica Stažnik, zastupnica Vlade RH pred ESLJP

 19.11.2019.

   Članak 2. EKLJP: Pravo na život

   Članak 3. EKLJP: Zabrana mučenja

  prof.dr.sc. Z. Đurđević

 26.11.2019.

   Presude ESLJP protiv RH (čl. 2. i čl. 3. EKLJP)

  Bljakaj, V.D., Šećić, Mafalani, Škorjanec, Starčević

  prof.dr.sc. Z. Đurđević

  3.12.2019.

   Članak 10. EKLJP: Pravo na slobodu izražavanja

  prof.dr.sc. Z. Đurđević

 10.12.2019.

 Presude ESLJP protiv RH (čl. 10. EKLJP)

 Europapress Holding, Jurišić, Žugić, Kovač, Radobuljac, Narodni list

prof.dr.sc. Z. Đurđević

 17.12.2019

 Članak 5. EKLJP: Pravo na slobodu i sigurnost

Članak 6. EKLJP: Pravo na pravično suđenje

prof.dr.sc. E. Ivičević Karas

  7. 1.2020

Presude ESLJP protiv RH (čl. 5. i čl. 6. EKLJP)

Peša, Oreb, Lisica

prof.dr.sc. E. Ivičević Karas

 14.1.2020.

Presude ESLJP protiv RH (čl. 5. i čl. 6. EKLJP)

Ajdarić, Dolenec, Dvorski, Paić

prof.dr.sc. E. Ivičević Karas

  21. 1. 2020.

Ispit

prof.dr.sc. Z. Đurđević, prof.dr.sc. E. Ivičević Karas

 

 

 

 

Popis obavijesti

Predavanja u kolegiju Ljudska prava i kazneno pravosuđe započet će u utorak 15. listopada u 8 sati (TRH 14/II, dvorana V).