OBAVIJESTI:
Kriminologija s osnovama kaznenog prava

Sukladno planu izvođenja nastavnih cjelina iz kolegija Kriminologija s osnovama kaznenog prava za redovne i izvanredne studente, slijedeći termin predavanja je 28. studenog 2019.g. 

Popis obavijesti