CRIMINAL LAW - SPECIAL PART:
Criminal Law - Special part
Poll
No polls currently selected on this page!
Repository
Repository is empty
Frequently asked questions
Criminal Law - Special part
Study: Criminal Law - 2. semester
Code: 166803
ECTS: 7.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Leo Cvitanović
prof. dr. sc. Davor Derenčinović
izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda
doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača
doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski
Basic data
Criminal Law - Special part Criminal Law - 2. semester
7.0 166803
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Leo Cvitanović

Friday, 10:00 am

Gundulićeva 10, room Gundulićeva 10, soba 16/I
prof. dr. sc. Davor Derenčinović

Wednesday 5 p.m., room 41/II, Trg Republike Hrvatske 14

Trg Republike Hrvatske 14, room 41/II
izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda

Wednesdays at 3:00 p.m.

Trg Republike Hrvatske 14, room soba 37/II
doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

Friday  at 12 

Trg Republike Hrvatske 14, room 36, II kat
doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski

Wednesday at 18h (Gundulićeva 10, room No. 12)

Gundulićeva 10, room 12
Literature
Derenčinović, Cvitanović, Munivrana Vajda, Turković; Posebni dio kaznenog prava; (2013)
Turković i dr.; Komentar Kaznenog zakona (radna skupina); (2013)
Bačić, Pavlović; Kazneno pravo, posebni dio; (2001)
Bačić, Pavlović; Komentar Kaznenog zakona; (2004)
Derenčinović; 6. radionica: Novosti kod kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa i kod kaznenih djela protiv imovine; HLJKPP (1998), str. 197-208
Derenčinović, Davor; Mit(o) korupciji; NOCCI (2001)
Horvatić, Šeparović i suradnici; Kazneno pravo, posebni dio; (1999)
Kurtović, Anita, Garačić, Ana; Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 17 (2010), str. 597-618
Kurtović, Anita; Novosti u kaznenopravnom uređenju čedomorstva, usmrćenja na zahtjev i protupravnog prekida trudnoće; Aktualnosti zdravstvenog zakonodavstva i pravne prakse: zbornik radova: II. znanstveni skup: Novalja (2011), str. 51-64
Kurtović, Garačić; 5. radionica: Novosti kod kaznenih djela protiv života i tijela i kaznenih djela protiv slobode i prava građana; HLJKPP (1998)
Novoselec, Petar; Gospodarska kaznena djela; Hrvatska pravna revija (2001)
Novoselec, Petar; Kažnjavanje novinara za krivična djela protiv časti i ugleda; Pravni vjesnik (Osijek) (1992)
Novoselec, Petar; Novo hrvatsko prometno kazneno pravo; HLJKPP (1997)
Novoselec, Petar; Posebni dio kaznenog prava; (2007)
Rittossa, Dalida; Martinović, Igor; Spolni odnošaj bez pristanka i silovanje - teorijski i praktični problemi; HLJKPP (2014), str. 509-548
Šuperina, Garačić; Učestalost kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa u Republici Hrvatskoj te neka pitanja u svezi s tumačenjem i primjenom kaznenopravnih rješenja iz glave XIV. Kaznenog zakona; HLJKPP (2000)
Zlatarić; Krivični zakonik u praktičnoj primjeni, II. svezak; (1958)
povijesni izvori hrvatskog posebnog kaznenog zakonodavstva od 1787.; strana (preporuča se da se polaznik specijalističkog studija upozna barem s jednim udžbenikom posebnog dijela reprezentativnim za neki nacionalni kaznenopravni sustav, a doktorskog barem s dva takva udžbenika, od kojih se svaki odnosi na jedan sustav): * njemačko govorno područje: Strafrecht besonderer Teil... udžbenik ili komentar po izboru * englesko govorno područje: Criminal Law Specific Crimes... udžbenik ili komentar po izboru * francusko govorno područje: Droit penal special... udžbenik ili komentar po izboru * talijansko govorno područje: Diritto penale - parte speciale... udžbenik ili komentar po izboru * strani kazneni zakonici - posebni dio (po izboru);
Description
Exam dates
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply